4th August 5:01am (GMT-5)

ยูอาร์ ลา ลูวิเร เซนเตอร์ - อาร์ซีเอส บราอิโนอิส 01.08.2020

ยูอาร์ ลา ลูวิเร เซนเตอร์

1 - 0

อาร์ซีเอส บราอิโนอิส

1 х 2
70.4% 15.8% 13.8%
ทำประตูก่อน
1 х 2
46.2% 39.5% 14.2%
โอกาสสองครั้ง
1x 12 2x
86.2% 84.2% 29.6%
ทั้งสองทีมทำคะแนน
ใช่ ไม่
60.1% 39.9%
คะแนนรวม
ต่ำกว่า รวม สูงกว่า
6.3% 0.5 93.7%
14.5% 1.5 85.5%
32.4% 2.5 67.6%
52% 3.5 48%
67.5% 4.5 32.5%
ขึ้น

ติดต่อเรา