14th November 9:40pm (GMT-5)

FSV Union Furstenwalde - เอเนอร์กี้ ค็อตบุส 09.11.2019

รีเจียนาลลิก้า นอร์ธอีสต์ - รีเจียนาลลิก้า นอร์ธอีสต์ 19/20 1 x 2
FSV Union Furstenwalde - เอเนอร์กี้ ค็อตบุส
25.5 %
23.9 %
50.6 %
FSV Union Furstenwalde
   เจ๊า  
เอเนอร์กี้ ค็อตบุส
     

ติดต่อเรา