7th December 9:20pm (GMT-5)

เทมเพอร์ลีย์ - เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต 03.12.2019

พรีมีร่า บี นาซิยองนาล - พรีมีร่า บี นาซิยองนาล 19/20 1 x 2
เทมเพอร์ลีย์ - เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต
37.1 %
32.2 %
30.7 %
เทมเพอร์ลีย์
   เจ๊า  
เฟอร์โร คาร์ริล โอเอสเต
     

ติดต่อเรา