27th May 1:36am (GMT-5)

วิคินกรู โกต้า vs เอ็นเอสไอ รันนาวิค

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
21 1 13
สถิิติ
67 เป้าหมาย 47
6 ใบเหลือง 14
0 ใบแดง 0
เกม
31/10 เอ็นเอสไอ รันนาวิค - วิคินกรู โกต้า
25/10 เอ็นเอสไอ รันนาวิค - วิคินกรู โกต้า
16/08 เอ็นเอสไอ รันนาวิค - วิคินกรู โกต้า
02/08 วิคินกรู โกต้า - เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 22/05/2020 วิคินกรู โกต้า 1-0 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
P 19/04/2020 เอ็นเอสไอ รันนาวิค - วิคินกรู โกต้า
F 29/09/2019 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 2 0-2 วิคินกรู โกต้า
F 04/08/2019 วิคินกรู โกต้า 5 2-3 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 9
F 06/04/2019 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 1 3 4-2 วิคินกรู โกต้า 1
F 21/10/2018 วิคินกรู โกต้า 0-3 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 16/06/2018 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 1-2 วิคินกรู โกต้า
F 02/04/2018 วิคินกรู โกต้า 1-2 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 15/10/2017 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 2-1 วิคินกรู โกต้า
F 18/06/2017 วิคินกรู โกต้า 1-2 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 19/03/2017 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-1 วิคินกรู โกต้า
F 25/09/2016 วิคินกรู โกต้า 2-0 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 18/06/2016 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 4-2 วิคินกรู โกต้า
F 17/04/2016 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 1-3 วิคินกรู โกต้า
F 29/08/2015 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-3 วิคินกรู โกต้า
F 12/08/2015 วิคินกรู โกต้า 3-1 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 31/05/2015 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 2-4 วิคินกรู โกต้า
F 26/04/2015 วิคินกรู โกต้า 5-1 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 17/09/2014 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-2 วิคินกรู โกต้า
F 24/08/2014 วิคินกรู โกต้า 6-1 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
P 30/07/2014 เอ็นเอสไอ รันนาวิค - วิคินกรู โกต้า
F 09/05/2014 วิคินกรู โกต้า 3-0 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 30/08/2013 วิคินกรู โกต้า 2-4 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 20/05/2013 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 3-0 วิคินกรู โกต้า
F 10/03/2013 วิคินกรู โกต้า 2-1 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 29/08/2012 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 1-0 วิคินกรู โกต้า
F 13/06/2012 วิคินกรู โกต้า 1-1 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 04/05/2012 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-2 วิคินกรู โกต้า
F 02/10/2011 วิคินกรู โกต้า 1-2 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 02/08/2011 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-1 วิคินกรู โกต้า
F 15/04/2011 วิคินกรู โกต้า 3-2 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 23/09/2010 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-1 วิคินกรู โกต้า
F 16/06/2010 วิคินกรู โกต้า 2-3 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 11/04/2010 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 0-2 วิคินกรู โกต้า
F 16/09/2009 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 2-1 วิคินกรู โกต้า
F 18/07/2009 วิคินกรู โกต้า 1-0 เอ็นเอสไอ รันนาวิค
F 09/05/2009 เอ็นเอสไอ รันนาวิค 1-2 วิคินกรู โกต้า
ติดต่อเรา