28th May 2:30am (GMT-5)

ซูวอน ซีตี้ vs บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
10 6 9
สถิิติ
35 เป้าหมาย 38
12 ใบเหลือง 3
0 ใบแดง 0
เกม
ซูวอน ซีตี้ - บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
14/09 ซูวอน ซีตี้ - บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า - ซูวอน ซีตี้
09/08 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า - ซูวอน ซีตี้
31/05 ซูวอน ซีตี้ - บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
ซูวอน ซีตี้ - บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า - ซูวอน ซีตี้
F 09/11/2019 ซูวอน ซีตี้ 1-2 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 15/09/2019 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 1-1 ซูวอน ซีตี้ 2
F 08/07/2019 ซูวอน ซีตี้ 1 0-3 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 1
F 02/03/2019 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 1-0 ซูวอน ซีตี้ 1
F 27/10/2018 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 1 2-0 ซูวอน ซีตี้ 3
F 13/08/2018 ซูวอน ซีตี้ 1 2-0 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 2
F 06/06/2018 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 1 4-1 ซูวอน ซีตี้ 4
F 24/03/2018 ซูวอน ซีตี้ 0-1 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 21/10/2017 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 0-1 ซูวอน ซีตี้
F 23/08/2017 ซูวอน ซีตี้ 1-2 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 24/06/2017 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 0-1 ซูวอน ซีตี้
F 12/03/2017 ซูวอน ซีตี้ 1-0 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 15/11/2015 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 0-0 ซูวอน ซีตี้
F 01/08/2015 ซูวอน ซีตี้ 1-2 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 01/07/2015 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 2-2 ซูวอน ซีตี้
F 28/03/2015 ซูวอน ซีตี้ 3-2 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 19/10/2014 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 2-2 ซูวอน ซีตี้
F 01/09/2014 ซูวอน ซีตี้ 1-0 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 14/06/2014 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 2-3 ซูวอน ซีตี้
F 19/04/2014 ซูวอน ซีตี้ 3-2 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 24/11/2013 ซูวอน ซีตี้ 2-1 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 07/09/2013 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 0-1 ซูวอน ซีตี้
F 11/08/2013 ซูวอน ซีตี้ 3-3 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
F 26/05/2013 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า 3-3 ซูวอน ซีตี้
F 16/03/2013 ซูวอน ซีตี้ 2-3 บูชอน เอฟซี หนึ่งเก้าเก้าห้า
ติดต่อเรา