11th August 6:30pm (GMT-5)

นาโปลี vs ลาซีโอ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
21 9 15
สถิิติ
71 เป้าหมาย 60
1 ใบแดง 1
7 ใบเหลือง 10
เกม
F 01/08/2020 นาโปลี 3 3-1 ลาซีโอ 2
P 24/05/2020 นาโปลี - ลาซีโอ
F 21/01/2020 นาโปลี 1 1 1-0 ลาซีโอ 1 2
F 11/01/2020 ลาซีโอ 2 1-0 นาโปลี 2
F 20/01/2019 นาโปลี 1 2-1 ลาซีโอ 4
F 19/08/2018 ลาซีโอ 1-2 นาโปลี
F 18/08/2018 ลาซีโอ 1-2 นาโปลี
F 10/02/2018 นาโปลี 4-1 ลาซีโอ
F 20/09/2017 ลาซีโอ 1-4 นาโปลี
F 09/04/2017 ลาซีโอ 0-3 นาโปลี
F 05/11/2016 นาโปลี 1-1 ลาซีโอ
F 03/02/2016 ลาซีโอ 0-2 นาโปลี
F 20/09/2015 นาโปลี 5-0 ลาซีโอ
F 31/05/2015 นาโปลี 2-4 ลาซีโอ
F 08/04/2015 นาโปลี 0-1 ลาซีโอ
F 04/03/2015 ลาซีโอ 1-1 นาโปลี
F 18/01/2015 ลาซีโอ 0-1 นาโปลี
F 13/04/2014 นาโปลี 4-2 ลาซีโอ
F 29/01/2014 นาโปลี 1-0 ลาซีโอ
F 02/12/2013 ลาซีโอ 2-4 นาโปลี
F 09/02/2013 ลาซีโอ 1-1 นาโปลี
F 26/09/2012 นาโปลี 3-0 ลาซีโอ
F 07/04/2012 ลาซีโอ 3-1 นาโปลี
F 19/11/2011 นาโปลี 0-0 ลาซีโอ
F 03/04/2011 นาโปลี 4-3 ลาซีโอ
F 14/11/2010 ลาซีโอ 2-0 นาโปลี
F 03/04/2010 ลาซีโอ 1-1 นาโปลี
F 22/11/2009 นาโปลี 0-0 ลาซีโอ
F 08/03/2009 นาโปลี 0-2 ลาซีโอ
F 26/10/2008 ลาซีโอ 0-1 นาโปลี
F 18/05/2008 ลาซีโอ 2-1 นาโปลี
F 20/01/2008 นาโปลี 2-2 ลาซีโอ
F 17/01/2008 นาโปลี 1-1 ลาซีโอ
F 19/12/2007 ลาซีโอ 2-1 นาโปลี
F 12/05/2001 นาโปลี 2-4 ลาซีโอ
F 07/01/2001 ลาซีโอ 1-2 นาโปลี
F 01/02/1998 นาโปลี 0-0 ลาซีโอ
F 31/08/1997 ลาซีโอ 2-0 นาโปลี
F 15/05/1997 ลาซีโอ 3-2 นาโปลี
F 22/12/1996 นาโปลี 1-0 ลาซีโอ
F 05/05/1996 ลาซีโอ 1-0 นาโปลี
F 07/01/1996 นาโปลี 1-0 ลาซีโอ
F 12/03/1995 นาโปลี 3-2 ลาซีโอ
F 15/10/1994 ลาซีโอ 5-1 นาโปลี
F 20/03/1994 ลาซีโอ 3-0 นาโปลี
F 07/11/1993 นาโปลี 1-2 ลาซีโอ
ติดต่อเรา