4th August 10:28pm (GMT-5)

แบรน vs วาเลเร็นก้า ไอเอฟ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
13 10 20
สถิิติ
59 เป้าหมาย 64
9 ใบเหลือง 7
0 ใบแดง 0
เกม
วาเลเร็นก้า ไอเอฟ - แบรน
F 01/08/2020 แบรน 1 1-2 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 3
แบรน - วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 03/11/2019 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1 1-0 แบรน 4
F 22/04/2019 แบรน 1 1-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1
F 26/08/2018 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1 2-0 แบรน 2
F 10/06/2018 แบรน 1 0-0 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1
F 24/09/2017 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 2-1 แบรน
F 02/07/2017 แบรน 0-0 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 13/08/2016 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 3-2 แบรน
F 09/07/2016 แบรน 4-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 23/08/2014 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 3-3 แบรน
F 25/05/2014 แบรน 2-3 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 15/09/2013 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 4-3 แบรน
F 16/03/2013 แบรน 3-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 30/07/2012 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-1 แบรน
F 29/04/2012 แบรน 1-2 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 02/10/2011 แบรน 1-4 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 07/05/2011 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 0-2 แบรน
F 26/09/2010 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-0 แบรน
F 18/04/2010 แบรน 1-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 18/10/2009 แบรน 1-2 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 19/04/2009 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-1 แบรน
F 02/11/2008 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 0-1 แบรน
F 16/05/2008 แบรน 1-0 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 05/08/2007 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 2-0 แบรน
F 22/04/2007 แบรน 4-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 20/02/2007 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 3-1 แบรน
F 13/08/2006 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 2-1 แบรน
F 30/04/2006 แบรน 3-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 20/08/2005 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 2-1 แบรน
F 30/07/2005 แบรน 1-2 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 28/04/2005 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-0 แบรน
F 17/04/2005 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 2-1 แบรน
F 17/03/2005 แบรน 2-2 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 02/08/2004 แบรน 1-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 25/04/2004 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-0 แบรน
F 01/11/2003 แบรน 3-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 21/07/2003 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 0-2 แบรน
F 05/08/2002 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-1 แบรน
F 01/05/2002 แบรน 0-4 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 20/08/2000 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 0-1 แบรน
F 10/05/2000 แบรน 3-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
F 08/08/1999 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ 1-2 แบรน
F 09/05/1999 แบรน 2-1 วาเลเร็นก้า ไอเอฟ
ติดต่อเรา