12th July 6:28pm (GMT-5)

ริโอ เอฟ vs สปอร์ตติ้ง บราก้า

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
11 17 17
สถิิติ
32 เป้าหมาย 54
1 ใบแดง 2
10 ใบเหลือง 11
เกม
F 30/06/2020 ริโอ เอฟ 2 4-3 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1 2
ริโอ เอฟ - สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 02/12/2019 สปอร์ตติ้ง บราก้า 2 2-0 ริโอ เอฟ 2
F 03/03/2019 ริโอ เอฟ 1 2 1-2 สปอร์ตติ้ง บราก้า 4
F 06/10/2018 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1 3 1-1 ริโอ เอฟ 4
F 13/05/2018 ริโอ เอฟ 1-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 06/01/2018 สปอร์ตติ้ง บราก้า 2-1 ริโอ เอฟ
F 18/11/2017 ริโอ เอฟ 1-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 02/02/2017 ริโอ เอฟ 1-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
P 30/01/2017 ริโอ เอฟ - สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 28/01/2017 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 29/12/2016 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-2 ริโอ เอฟ
F 22/08/2016 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-1 ริโอ เอฟ
F 02/03/2016 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 04/02/2016 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-0 ริโอ เอฟ
F 27/01/2016 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 24/01/2016 สปอร์ตติ้ง บราก้า 5-1 ริโอ เอฟ
F 23/01/2016 สปอร์ตติ้ง บราก้า 0-0 ริโอ เอฟ
F 21/08/2015 ริโอ เอฟ 1-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 30/04/2015 ริโอ เอฟ 1-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 07/04/2015 สปอร์ตติ้ง บราก้า 3-0 ริโอ เอฟ
F 28/02/2015 ริโอ เอฟ 0-2 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 04/02/2015 ริโอ เอฟ 0-2 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 27/09/2014 สปอร์ตติ้ง บราก้า 3-0 ริโอ เอฟ
F 16/04/2014 ริโอ เอฟ 2-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 26/03/2014 สปอร์ตติ้ง บราก้า 0-0 ริโอ เอฟ
F 21/03/2014 ริโอ เอฟ 1-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 13/02/2014 ริโอ เอฟ 2-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 03/11/2013 สปอร์ตติ้ง บราก้า 0-1 ริโอ เอฟ
F 18/02/2013 ริโอ เอฟ 1-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 23/09/2012 สปอร์ตติ้ง บราก้า 4-1 ริโอ เอฟ
F 22/01/2012 สปอร์ตติ้ง บราก้า 2-1 ริโอ เอฟ
F 13/08/2011 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 21/03/2011 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-0 ริโอ เอฟ
F 30/10/2010 ริโอ เอฟ 2-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 13/03/2010 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-0 ริโอ เอฟ
F 03/02/2010 สปอร์ตติ้ง บราก้า 0-0 ริโอ เอฟ
F 24/10/2009 ริโอ เอฟ 1-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 01/05/2009 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 20/12/2008 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-0 ริโอ เอฟ
F 29/10/2008 ริโอ เอฟ 1-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 27/02/2006 สปอร์ตติ้ง บราก้า 5-0 ริโอ เอฟ
F 14/10/2005 ริโอ เอฟ 1-2 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 20/03/2005 ริโอ เอฟ 1-1 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 07/11/2004 สปอร์ตติ้ง บราก้า 3-0 ริโอ เอฟ
F 08/03/2004 ริโอ เอฟ 0-0 สปอร์ตติ้ง บราก้า
F 19/10/2003 สปอร์ตติ้ง บราก้า 1-1 ริโอ เอฟ
ติดต่อเรา