28th May 12:27am (GMT-5)

เพียดี ลินนามีสคอนด์ vs เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
4 5 40
สถิิติ
35 เป้าหมาย 151
23 ใบเหลือง 27
0 ใบแดง 0
เกม
04/10 เพียดี ลินนามีสคอนด์ - เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน - เพียดี ลินนามีสคอนด์
เพียดี ลินนามีสคอนด์ - เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
25/07 เพียดี ลินนามีสคอนด์ - เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
เพียดี ลินนามีสคอนด์ - เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
31/05 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน - เพียดี ลินนามีสคอนด์
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน - เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 31/01/2020 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 5 0-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1
F 09/11/2019 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 3 3-1 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 3
F 17/08/2019 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 5 3-2 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1 1
F 02/06/2019 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1 1-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2
F 24/04/2019 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2 1-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1
F 21/04/2019 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 5 0-2 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 5
F 29/09/2018 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1 1-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1
F 22/07/2018 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1 4-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 4
F 22/04/2018 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2 1-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 3
F 03/03/2018 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2 1-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2
F 28/01/2018 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 14/10/2017 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 08/08/2017 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 3-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 05/08/2017 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 8-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 16/06/2017 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2-5 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 18/03/2017 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 7-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 14/01/2017 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-1 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 17/09/2016 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 24/07/2016 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 7-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 19/06/2016 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 12/03/2016 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-1 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 15/09/2015 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 5-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 28/08/2015 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 2-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 05/06/2015 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-5 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 03/04/2015 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 12/09/2014 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 30/08/2014 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 05/07/2014 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-2 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 01/03/2014 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 0-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 03/11/2013 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 29/07/2013 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 15/05/2013 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 27/04/2013 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 3-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 03/11/2012 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-2 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 07/08/2012 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
P 14/07/2012 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน - เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 28/04/2012 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-5 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 21/04/2012 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 18/10/2011 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 0-1 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 17/09/2011 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 0-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 27/08/2011 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 12/03/2011 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-0 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 25/09/2010 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 07/08/2010 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 05/06/2010 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-4 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 23/03/2010 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 6-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 10/11/2009 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4-2 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 11/07/2009 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 1-5 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
F 09/05/2009 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2-0 เพียดี ลินนามีสคอนด์
F 02/05/2009 เพียดี ลินนามีสคอนด์ 0-3 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
ติดต่อเรา