25th May 2:56am (GMT-5)

โอเอฟเค ทิโทกราด vs โอเอฟเค กรัลบาจ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
17 7 17
สถิิติ
54 เป้าหมาย 52
4 ใบเหลือง 3
0 ใบแดง 0
เกม
18/07 โอเอฟเค ทิโทกราด - โอเอฟเค กรัลบาจ
07/06 โอเอฟเค กรัลบาจ - โอเอฟเค ทิโทกราด
P 22/05/2020 โอเอฟเค ทิโทกราด - โอเอฟเค กรัลบาจ
P 22/03/2020 โอเอฟเค กรัลบาจ - โอเอฟเค ทิโทกราด
F 01/12/2019 โอเอฟเค ทิโทกราด 3 1-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 18/09/2019 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-2 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 04/05/2019 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-2 โอเอฟเค กรัลบาจ 2
F 09/03/2019 โอเอฟเค กรัลบาจ 1 1-0 โอเอฟเค ทิโทกราด 1
F 03/11/2018 โอเอฟเค ทิโทกราด 0-2 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 25/08/2018 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 26/05/2018 โอเอฟเค กรัลบาจ 2-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 04/04/2018 โอเอฟเค ทิโทกราด 0-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 06/12/2017 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-2 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 30/09/2017 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 22/04/2017 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 12/03/2017 โอเอฟเค ทิโทกราด 0-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 26/10/2016 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 15/10/2016 โอเอฟเค กรัลบาจ 1-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 28/09/2016 โอเอฟเค กรัลบาจ 3-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 23/04/2016 โอเอฟเค กรัลบาจ 2-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 05/03/2016 โอเอฟเค กรัลบาจ 1-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 01/10/2015 โอเอฟเค ทิโทกราด 3-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 18/04/2015 โอเอฟเค กรัลบาจ 3-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 11/03/2015 โอเอฟเค กรัลบาจ 5-4 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 04/10/2014 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 19/04/2014 โอเอฟเค กรัลบาจ 1-3 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 22/03/2014 โอเอฟเค กรัลบาจ 3-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 19/10/2013 โอเอฟเค ทิโทกราด 1-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 06/04/2013 โอเอฟเค กรัลบาจ 4-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 20/03/2013 โอเอฟเค กรัลบาจ 1-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 20/10/2012 โอเอฟเค ทิโทกราด 0-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 30/05/2012 โอเอฟเค ทิโทกราด 4-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 24/03/2012 โอเอฟเค กรัลบาจ 1-2 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 15/10/2011 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 28/05/2011 โอเอฟเค ทิโทกราด 3-1 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 06/11/2010 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 21/08/2010 โอเอฟเค ทิโทกราด 1-2 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 09/12/2009 โอเอฟเค กรัลบาจ 4-3 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 25/11/2009 โอเอฟเค ทิโทกราด 1-2 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 14/05/2008 โอเอฟเค กรัลบาจ 2-0 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 08/12/2007 โอเอฟเค ทิโทกราด 1-2 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 01/09/2007 โอเอฟเค กรัลบาจ 2-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
F 12/05/2007 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 17/03/2007 โอเอฟเค ทิโทกราด 2-0 โอเอฟเค กรัลบาจ
F 30/09/2006 โอเอฟเค กรัลบาจ 0-1 โอเอฟเค ทิโทกราด
ติดต่อเรา