4th July 9:17pm (GMT-5)

เอนเค สลาเวน vs อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
16 19 13
สถิิติ
56 เป้าหมาย 48
24 ใบเหลือง 25
0 ใบแดง 0
เกม
F 30/06/2020 เอนเค สลาเวน 3-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2
เอนเค สลาเวน - อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 23/02/2020 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1 1-1 เอนเค สลาเวน 4
F 03/11/2019 เอนเค สลาเวน 4 0-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 3
F 17/08/2019 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 4 2-3 เอนเค สลาเวน 3
F 08/04/2019 เอนเค สลาเวน 4 3-3 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 4
F 02/02/2019 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2 1-1 เอนเค สลาเวน 1
F 06/10/2018 เอนเค สลาเวน 2 3-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2
F 29/07/2018 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2 1-1 เอนเค สลาเวน 3
F 14/05/2018 เอนเค สลาเวน 3 1-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 5
F 16/03/2018 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-1 เอนเค สลาเวน
F 25/11/2017 เอนเค สลาเวน 2-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 09/09/2017 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-0 เอนเค สลาเวน
F 08/09/2017 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-0 เอนเค สลาเวน
F 07/05/2017 เอนเค สลาเวน 2-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 03/03/2017 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-0 เอนเค สลาเวน
F 29/10/2016 เอนเค สลาเวน 2-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 14/08/2016 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-0 เอนเค สลาเวน
F 19/03/2016 เอนเค สลาเวน 2-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 06/12/2015 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-0 เอนเค สลาเวน
F 20/09/2015 เอนเค สลาเวน 0-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 11/07/2015 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 3-1 เอนเค สลาเวน
F 30/04/2015 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-2 เอนเค สลาเวน
F 20/02/2015 เอนเค สลาเวน 2-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 25/10/2014 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-0 เอนเค สลาเวน
F 09/08/2014 เอนเค สลาเวน 1-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 21/04/2014 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 3-3 เอนเค สลาเวน
F 22/02/2014 เอนเค สลาเวน 0-2 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 25/10/2013 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-1 เอนเค สลาเวน
F 10/08/2013 เอนเค สลาเวน 2-2 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 04/05/2013 เอนเค สลาเวน 1-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 26/10/2012 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-0 เอนเค สลาเวน
F 29/07/2012 เอนเค สลาเวน 3-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 12/05/2012 เอนเค สลาเวน 2-2 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 19/11/2011 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-1 เอนเค สลาเวน
F 14/05/2011 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-0 เอนเค สลาเวน
F 06/11/2010 เอนเค สลาเวน 2-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 17/04/2010 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-0 เอนเค สลาเวน
F 27/10/2009 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-1 เอนเค สลาเวน
F 17/10/2009 เอนเค สลาเวน 3-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 19/05/2007 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 0-0 เอนเค สลาเวน
F 18/11/2006 เอนเค สลาเวน 1-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 26/08/2006 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-1 เอนเค สลาเวน
F 10/05/2006 เอนเค สลาเวน 2-2 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 08/04/2006 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-0 เอนเค สลาเวน
F 05/11/2005 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 1-0 เอนเค สลาเวน
F 13/08/2005 เอนเค สลาเวน 1-1 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
F 05/03/2005 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง 2-0 เอนเค สลาเวน
F 25/09/2004 เอนเค สลาเวน 1-0 อิสตร้า หนึ่งเก้าหกหนึ่ง
ติดต่อเรา