12th August 10:44am (GMT-5)

Milan (4х4) vs Tottenham (4х4)

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
72 15 25
สถิิติ
584 เป้าหมาย 401
0 ใบเหลือง 0
0 ใบแดง 0
เกม
F 08/08/2020 Tottenham (4х4) 7-4 Milan (4х4)
F 07/08/2020 Tottenham (4х4) 3-2 Milan (4х4)
F 06/08/2020 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 05/08/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 03/08/2020 Tottenham (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 01/08/2020 Milan (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 29/07/2020 Milan (4х4) 5-4 Tottenham (4х4)
F 28/07/2020 Milan (4х4) 2-5 Tottenham (4х4)
F 24/07/2020 Tottenham (4х4) 2-7 Milan (4х4)
F 22/07/2020 Tottenham (4х4) 4-8 Milan (4х4)
F 21/07/2020 Milan (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 17/07/2020 Milan (4х4) 5-6 Tottenham (4х4)
F 15/07/2020 Milan (4х4) 4-5 Tottenham (4х4)
F 10/07/2020 Tottenham (4х4) 3-2 Milan (4х4)
F 09/07/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 07/07/2020 Tottenham (4х4) 5-6 Milan (4х4)
F 03/07/2020 Tottenham (4х4) 5-8 Milan (4х4)
F 02/07/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 27/03/2020 Milan (4х4) 6-12 Tottenham (4х4)
F 24/03/2020 Tottenham (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 22/03/2020 Milan (4х4) 10-8 Tottenham (4х4)
F 21/03/2020 Milan (4х4) 6-8 Tottenham (4х4)
F 18/03/2020 Milan (4х4) 5-5 Tottenham (4х4)
F 13/03/2020 Milan (4х4) 9-4 Tottenham (4х4)
F 10/03/2020 Milan (4х4) 9-2 Tottenham (4х4)
F 09/03/2020 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 06/03/2020 Tottenham (4х4) 2-8 Milan (4х4)
F 04/03/2020 Milan (4х4) 3-3 Tottenham (4х4)
F 26/02/2020 Milan (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 25/02/2020 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 19/02/2020 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 18/02/2020 Tottenham (4х4) 5-1 Milan (4х4)
F 14/02/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 11/02/2020 Milan (4х4) 8-4 Tottenham (4х4)
F 10/02/2020 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 07/02/2020 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 04/02/2020 Tottenham (4х4) 3-6 Milan (4х4)
F 03/02/2020 Tottenham (4х4) 8-6 Milan (4х4)
F 31/01/2020 Tottenham (4х4) 5-3 Milan (4х4)
F 29/01/2020 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 28/01/2020 Milan (4х4) 6-7 Tottenham (4х4)
F 22/01/2020 Tottenham (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 21/01/2020 Tottenham (4х4) 4-1 Milan (4х4)
F 20/01/2020 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 17/01/2020 Tottenham (4х4) 1-8 Milan (4х4)
F 14/01/2020 Tottenham (4х4) 6-1 Milan (4х4)
F 13/01/2020 Milan (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 10/01/2020 Tottenham (4х4) 4-4 Milan (4х4)
F 08/01/2020 Tottenham (4х4) 1-5 Milan (4х4)
F 06/01/2020 Milan (4х4) 9-7 Tottenham (4х4)
F 02/01/2020 Milan (4х4) 6-1 Tottenham (4х4)
F 25/12/2019 Tottenham (4х4) 7-8 Milan (4х4)
F 24/12/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 23/12/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 20/12/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 16/12/2019 Milan (4х4) 3-4 Tottenham (4х4)
F 11/12/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 09/12/2019 Milan (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 06/12/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Milan (4х4)
F 04/12/2019 Milan (4х4) 7-1 Tottenham (4х4)
F 02/12/2019 Milan (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 29/11/2019 Milan (4х4) 6-4 Tottenham (4х4)
F 27/11/2019 Tottenham (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 25/11/2019 Tottenham (4х4) 0-9 Milan (4х4)
F 22/11/2019 Tottenham (4х4) 8-2 Milan (4х4)
F 20/11/2019 Milan (4х4) 6-6 Tottenham (4х4)
F 19/11/2019 Tottenham (4х4) 4-6 Milan (4х4)
F 18/11/2019 Tottenham (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 15/11/2019 Tottenham (4х4) 2-6 Milan (4х4)
F 13/11/2019 Tottenham (4х4) 7-6 Milan (4х4)
F 12/11/2019 Tottenham (4х4) 4-3 Milan (4х4)
F 11/11/2019 Milan (4х4) 4-6 Tottenham (4х4)
F 08/11/2019 Milan (4х4) 8-3 Tottenham (4х4)
F 06/11/2019 Tottenham (4х4) 5-5 Milan (4х4)
F 05/11/2019 Tottenham (4х4) 2-4 Milan (4х4)
F 30/10/2019 Milan (4х4) 7-8 Tottenham (4х4)
F 29/10/2019 Tottenham (4х4) 4-5 Milan (4х4)
F 28/10/2019 Tottenham (4х4) 6-7 Milan (4х4)
F 25/10/2019 Milan (4х4) 4-4 Tottenham (4х4)
F 22/10/2019 Tottenham (4х4) 3-4 Milan (4х4)
F 21/10/2019 Tottenham (4х4) 5-2 Milan (4х4)
F 16/10/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 15/10/2019 Milan (4х4) 4-0 Tottenham (4х4)
F 14/10/2019 Milan (4х4) 7-4 Tottenham (4х4)
F 08/10/2019 Milan (4х4) 7-0 Tottenham (4х4)
F 07/10/2019 Tottenham (4х4) 2-3 Milan (4х4)
F 04/10/2019 Tottenham (4х4) 0-5 Milan (4х4)
F 02/10/2019 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 01/10/2019 Tottenham (4х4) 0-6 Milan (4х4)
F 30/09/2019 Tottenham (4х4) 6-2 Milan (4х4)
F 27/09/2019 Tottenham (4х4) 1-6 Milan (4х4)
F 25/09/2019 Tottenham (4х4) 1-1 Milan (4х4)
F 24/09/2019 Tottenham (4х4) 3-3 Milan (4х4)
F 23/09/2019 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 20/09/2019 Milan (4х4) 4-4 Tottenham (4х4)
F 18/09/2019 Milan (4х4) 9-1 Tottenham (4х4)
F 17/09/2019 Milan (4х4) 6-3 Tottenham (4х4)
F 16/09/2019 Milan (4х4) 6-2 Tottenham (4х4)
F 13/09/2019 Milan (4х4) 1-1 Tottenham (4х4)
F 11/09/2019 Milan (4х4) 4-3 Tottenham (4х4)
F 10/09/2019 Milan (4х4) 2-2 Tottenham (4х4)
F 09/09/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Milan (4х4)
F 06/09/2019 Tottenham (4х4) 3-1 Milan (4х4)
F 04/09/2019 Milan (4х4) 7-0 Tottenham (4х4)
F 03/09/2019 Milan (4х4) 2-1 Tottenham (4х4)
F 02/09/2019 Tottenham (4х4) 1-7 Milan (4х4)
F 30/08/2019 Milan (4х4) 5-2 Tottenham (4х4)
F 28/08/2019 Tottenham (4х4) 3-5 Milan (4х4)
F 27/08/2019 Tottenham (4х4) 1-4 Milan (4х4)
F 26/08/2019 Tottenham (4х4) 2-5 Milan (4х4)
F 23/08/2019 Tottenham (4х4) 3-7 Milan (4х4)
F 21/08/2019 Milan (4х4) 7-2 Tottenham (4х4)
ติดต่อเรา