19th January 4:03pm (GMT-5)

แมนเชสเตอร์ซิตีทีม vs Juventus team

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
58 16 43
สถิิติ
502 เป้าหมาย 483
0 ใบเหลือง 0
0 ใบแดง 0
เกม
F 17/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 16/01/2020 Juventus team 5-7 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 15/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 4-4 Juventus team
F 14/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-4 Juventus team
F 13/01/2020 Juventus team 4-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 10/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-3 Juventus team
F 09/01/2020 Juventus team 5-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 08/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-5 Juventus team
F 07/01/2020 Juventus team 5-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 06/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-4 Juventus team
F 03/01/2020 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-6 Juventus team
F 02/01/2020 Juventus team 5-0 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 31/12/2019 Juventus team 7-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 27/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 1-2 Juventus team
F 26/12/2019 Juventus team 5-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 25/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-5 Juventus team
F 24/12/2019 Juventus team 1-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 19/12/2019 Juventus team 8-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 18/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 0-3 Juventus team
F 17/12/2019 Juventus team 3-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 16/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-3 Juventus team
F 13/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 4-3 Juventus team
F 12/12/2019 Juventus team 2-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 11/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-4 Juventus team
F 10/12/2019 Juventus team 4-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 09/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-3 Juventus team
F 06/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-3 Juventus team
F 05/12/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-4 Juventus team
F 04/12/2019 Juventus team 1-0 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 03/12/2019 Juventus team 2-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 29/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-3 Juventus team
F 28/11/2019 Juventus team 7-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 27/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-7 Juventus team
F 26/11/2019 Juventus team 7-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 25/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-6 Juventus team
F 22/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-5 Juventus team
F 21/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 20/11/2019 Juventus team 2-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 19/11/2019 Juventus team 7-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 18/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-8 Juventus team
F 15/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-2 Juventus team
F 14/11/2019 Juventus team 6-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 13/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-2 Juventus team
F 12/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-3 Juventus team
F 11/11/2019 Juventus team 9-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 08/11/2019 Juventus team 3-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 07/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-7 Juventus team
F 06/11/2019 Juventus team 4-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 05/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-3 Juventus team
F 04/11/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-3 Juventus team
F 01/11/2019 Juventus team 8-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 31/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-8 Juventus team
F 30/10/2019 Juventus team 6-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 29/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-3 Juventus team
F 25/10/2019 Juventus team 4-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 24/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 8-4 Juventus team
F 23/10/2019 Juventus team 6-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 21/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-6 Juventus team
F 17/10/2019 Juventus team 8-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 16/10/2019 Juventus team 6-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 15/10/2019 Juventus team 9-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 11/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-5 Juventus team
F 10/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-8 Juventus team
F 09/10/2019 Juventus team 5-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 08/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-2 Juventus team
F 05/10/2019 Juventus team 2-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 04/10/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 4-8 Juventus team
F 30/09/2019 Juventus team 8-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 28/09/2019 Juventus team 6-7 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 27/09/2019 Juventus team 9-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 26/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 4-2 Juventus team
F 25/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-0 Juventus team
F 23/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 21/09/2019 Juventus team 1-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 20/09/2019 Juventus team 5-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 19/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-4 Juventus team
F 18/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-3 Juventus team
F 16/09/2019 Juventus team 7-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 14/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-2 Juventus team
F 13/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 12/09/2019 Juventus team 4-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 11/09/2019 Juventus team 3-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 09/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-5 Juventus team
F 07/09/2019 Juventus team 6-8 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 06/09/2019 Juventus team 5-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 05/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 1-7 Juventus team
F 04/09/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 02/09/2019 Juventus team 2-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 31/08/2019 Juventus team 2-7 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 30/08/2019 Juventus team 2-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 29/08/2019 Juventus team 4-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 28/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 8-6 Juventus team
F 26/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-3 Juventus team
F 24/08/2019 Juventus team 1-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 23/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-5 Juventus team
F 22/08/2019 Juventus team 4-6 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 21/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-3 Juventus team
F 19/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 5-5 Juventus team
F 16/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-1 Juventus team
F 15/08/2019 Juventus team 1-3 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 14/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-3 Juventus team
F 12/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-3 Juventus team
F 09/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 7-2 Juventus team
F 08/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-2 Juventus team
F 07/08/2019 Juventus team 4-1 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 05/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-2 Juventus team
F 02/08/2019 Juventus team 1-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 01/08/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-7 Juventus team
F 31/07/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 2-1 Juventus team
F 29/07/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 6-2 Juventus team
F 26/07/2019 Juventus team 7-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 25/07/2019 Juventus team 1-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 24/07/2019 Juventus team 1-4 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 22/07/2019 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม 3-7 Juventus team
F 19/07/2019 Juventus team 0-2 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 18/07/2019 Juventus team 2-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
F 17/07/2019 Juventus team 2-5 แมนเชสเตอร์ซิตีทีม
ติดต่อเรา