7th December 6:06am (GMT-5)

ล็อสก์ลีล vs ออแล็งปิกลียอแน

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
20 16 14
สถิิติ
69 เป้าหมาย 66
6 ใบเหลือง 2
0 ใบแดง 0
เกม
07/03 ล็อสก์ลีล - ออแล็งปิกลียอแน
F 03/12/2019 ออแล็งปิกลียอแน 1 0-1 ล็อสก์ลีล 2
F 05/05/2019 ออแล็งปิกลียอแน 2-2 ล็อสก์ลีล 2
F 01/12/2018 ล็อสก์ลีล 2 2-2 ออแล็งปิกลียอแน 1
F 18/02/2018 ล็อสก์ลีล 2-2 ออแล็งปิกลียอแน
F 29/11/2017 ออแล็งปิกลียอแน 1-2 ล็อสก์ลีล
F 28/01/2017 ออแล็งปิกลียอแน 1-2 ล็อสก์ลีล
F 18/11/2016 ล็อสก์ลีล 0-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 21/02/2016 ล็อสก์ลีล 1-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 12/09/2015 ออแล็งปิกลียอแน 0-0 ล็อสก์ลีล
F 28/02/2015 ล็อสก์ลีล 2-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 05/10/2014 ออแล็งปิกลียอแน 3-0 ล็อสก์ลีล
F 23/02/2014 ล็อสก์ลีล 0-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 28/09/2013 ออแล็งปิกลียอแน 0-0 ล็อสก์ลีล
F 10/02/2013 ออแล็งปิกลียอแน 1-3 ล็อสก์ลีล
F 23/09/2012 ล็อสก์ลีล 1-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 10/03/2012 ออแล็งปิกลียอแน 2-1 ล็อสก์ลีล
F 11/01/2012 ออแล็งปิกลียอแน 2-1 ล็อสก์ลีล
F 23/10/2011 ล็อสก์ลีล 3-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 27/02/2011 ล็อสก์ลีล 1-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 17/10/2010 ออแล็งปิกลียอแน 3-1 ล็อสก์ลีล
F 11/04/2010 ออแล็งปิกลียอแน 1-1 ล็อสก์ลีล
F 06/12/2009 ล็อสก์ลีล 4-3 ออแล็งปิกลียอแน
F 07/03/2009 ล็อสก์ลีล 2-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 04/03/2009 ล็อสก์ลีล 3-2 ออแล็งปิกลียอแน
F 18/10/2008 ออแล็งปิกลียอแน 2-2 ล็อสก์ลีล
F 01/03/2008 ล็อสก์ลีล 0-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 23/09/2007 ออแล็งปิกลียอแน 1-1 ล็อสก์ลีล
F 16/02/2007 ล็อสก์ลีล 1-2 ออแล็งปิกลียอแน
F 23/09/2006 ออแล็งปิกลียอแน 4-1 ล็อสก์ลีล
F 06/05/2006 ล็อสก์ลีล 4-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 16/12/2005 ออแล็งปิกลียอแน 1-3 ล็อสก์ลีล
F 23/01/2005 ล็อสก์ลีล 2-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 10/11/2004 ล็อสก์ลีล 3-2 ออแล็งปิกลียอแน
F 28/08/2004 ออแล็งปิกลียอแน 1-0 ล็อสก์ลีล
F 23/05/2004 ออแล็งปิกลียอแน 3-0 ล็อสก์ลีล
F 01/08/2003 ล็อสก์ลีล 1-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 19/04/2003 ออแล็งปิกลียอแน 0-0 ล็อสก์ลีล
F 23/11/2002 ล็อสก์ลีล 2-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 16/03/2002 ล็อสก์ลีล 2-0 ออแล็งปิกลียอแน
F 04/11/2001 ออแล็งปิกลียอแน 4-2 ล็อสก์ลีล
F 28/04/2001 ล็อสก์ลีล 1-2 ออแล็งปิกลียอแน
F 18/11/2000 ออแล็งปิกลียอแน 0-1 ล็อสก์ลีล
F 03/05/1997 ออแล็งปิกลียอแน 0-0 ล็อสก์ลีล
F 17/11/1996 ล็อสก์ลีล 1-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 11/05/1996 ล็อสก์ลีล 2-1 ออแล็งปิกลียอแน
F 25/11/1995 ออแล็งปิกลียอแน 1-1 ล็อสก์ลีล
F 11/02/1995 ออแล็งปิกลียอแน 3-1 ล็อสก์ลีล
F 10/09/1994 ล็อสก์ลีล 1-4 ออแล็งปิกลียอแน
F 30/04/1994 ออแล็งปิกลียอแน 0-0 ล็อสก์ลีล
F 21/11/1993 ล็อสก์ลีล 2-1 ออแล็งปิกลียอแน
ติดต่อเรา