20th November 1:44am (GMT-5)

จูบิโล อิวะตะ vs เอฟซี โตเกียว

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
11 10 12
สถิิติ
43 เป้าหมาย 40
7 ใบเหลือง 2
0 ใบแดง 0
เกม
F 09/11/2019 จูบิโล อิวะตะ 4 0-1 เอฟซี โตเกียว
F 12/05/2019 เอฟซี โตเกียว 1-0 จูบิโล อิวะตะ 1
F 10/11/2018 เอฟซี โตเกียว 1 0-0 จูบิโล อิวะตะ 1
F 10/03/2018 จูบิโล อิวะตะ 1 2-0 เอฟซี โตเกียว 1
F 30/09/2017 เอฟซี โตเกียว 0-0 จูบิโล อิวะตะ
F 25/06/2017 จูบิโล อิวะตะ 2-0 เอฟซี โตเกียว
F 26/04/2017 จูบิโล อิวะตะ 3-1 เอฟซี โตเกียว
F 06/08/2016 เอฟซี โตเกียว 3-2 จูบิโล อิวะตะ
F 11/06/2016 จูบิโล อิวะตะ 0-0 เอฟซี โตเกียว
F 24/08/2013 จูบิโล อิวะตะ 0-0 เอฟซี โตเกียว
F 06/05/2013 เอฟซี โตเกียว 2-2 จูบิโล อิวะตะ
F 29/09/2012 เอฟซี โตเกียว 2-1 จูบิโล อิวะตะ
F 30/06/2012 จูบิโล อิวะตะ 3-1 เอฟซี โตเกียว
F 18/09/2010 จูบิโล อิวะตะ 2-1 เอฟซี โตเกียว
F 28/07/2010 เอฟซี โตเกียว 1-1 จูบิโล อิวะตะ
F 26/09/2009 เอฟซี โตเกียว 3-2 จูบิโล อิวะตะ
F 04/04/2009 จูบิโล อิวะตะ 0-1 เอฟซี โตเกียว
F 23/09/2008 เอฟซี โตเกียว 5-1 จูบิโล อิวะตะ
F 17/05/2008 จูบิโล อิวะตะ 1-2 เอฟซี โตเกียว
F 16/04/2008 เอฟซี โตเกียว 1-1 จูบิโล อิวะตะ
F 23/03/2008 จูบิโล อิวะตะ 0-2 เอฟซี โตเกียว
F 15/08/2007 จูบิโล อิวะตะ 5-2 เอฟซี โตเกียว
F 11/04/2007 เอฟซี โตเกียว 2-1 จูบิโล อิวะตะ
F 21/03/2007 จูบิโล อิวะตะ 2-2 เอฟซี โตเกียว
F 18/03/2007 เอฟซี โตเกียว 0-1 จูบิโล อิวะตะ
F 18/11/2006 จูบิโล อิวะตะ 4-1 เอฟซี โตเกียว
F 08/04/2006 เอฟซี โตเกียว 3-1 จูบิโล อิวะตะ
F 27/08/2005 จูบิโล อิวะตะ 1-1 เอฟซี โตเกียว
F 10/04/2005 เอฟซี โตเกียว 1-0 จูบิโล อิวะตะ
F 17/10/2004 เอฟซี โตเกียว 0-0 จูบิโล อิวะตะ
F 17/04/2004 จูบิโล อิวะตะ 2-0 เอฟซี โตเกียว
F 23/09/2003 เอฟซี โตเกียว 1-2 จูบิโล อิวะตะ
F 02/08/2003 จูบิโล อิวะตะ 1-0 เอฟซี โตเกียว
ติดต่อเรา