3rd August 4:55am (GMT-5)

ทรานส์ นาร์ว่า vs คูเรซซาอเร่

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
28 4 4
สถิิติ
102 เป้าหมาย 18
1 ใบแดง 1
17 ใบเหลือง 26
เกม
30/08 ทรานส์ นาร์ว่า - คูเรซซาอเร่
คูเรซซาอเร่ - ทรานส์ นาร์ว่า
F 01/08/2020 ทรานส์ นาร์ว่า 3 1-0 คูเรซซาอเร่ 4
F 30/05/2020 คูเรซซาอเร่ 6 3-2 ทรานส์ นาร์ว่า 2
ทรานส์ นาร์ว่า - คูเรซซาอเร่
คูเรซซาอเร่ - ทรานส์ นาร์ว่า
F 16/02/2020 ทรานส์ นาร์ว่า 1-1 คูเรซซาอเร่ 3
F 09/11/2019 คูเรซซาอเร่ 2 0-1 ทรานส์ นาร์ว่า 1
F 25/09/2019 คูเรซซาอเร่ 2 1-3 ทรานส์ นาร์ว่า
F 28/08/2019 ทรานส์ นาร์ว่า 2 4-2 คูเรซซาอเร่ 1
F 29/06/2019 คูเรซซาอเร่ 1 1-1 ทรานส์ นาร์ว่า 1 4
F 09/03/2019 ทรานส์ นาร์ว่า 4 0-0 คูเรซซาอเร่ 1 1
F 28/09/2018 ทรานส์ นาร์ว่า 2-1 คูเรซซาอเร่ 3
F 28/08/2018 คูเรซซาอเร่ 1 0-3 ทรานส์ นาร์ว่า 1
F 04/05/2018 ทรานส์ นาร์ว่า 3-0 คูเรซซาอเร่ 2
F 03/03/2018 คูเรซซาอเร่ 0-5 ทรานส์ นาร์ว่า
F 02/11/2013 ทรานส์ นาร์ว่า 3-1 คูเรซซาอเร่
F 26/07/2013 คูเรซซาอเร่ 1-0 ทรานส์ นาร์ว่า
F 14/05/2013 ทรานส์ นาร์ว่า 2-0 คูเรซซาอเร่
F 27/04/2013 คูเรซซาอเร่ 2-0 ทรานส์ นาร์ว่า
F 22/09/2012 คูเรซซาอเร่ 0-3 ทรานส์ นาร์ว่า
F 04/09/2012 ทรานส์ นาร์ว่า 1-2 คูเรซซาอเร่
F 25/08/2012 ทรานส์ นาร์ว่า 2-0 คูเรซซาอเร่
F 16/06/2012 คูเรซซาอเร่ 0-0 ทรานส์ นาร์ว่า
F 17/09/2011 คูเรซซาอเร่ 0-2 ทรานส์ นาร์ว่า
F 27/08/2011 ทรานส์ นาร์ว่า 4-0 คูเรซซาอเร่
F 21/06/2011 คูเรซซาอเร่ 0-2 ทรานส์ นาร์ว่า
F 12/03/2011 ทรานส์ นาร์ว่า 4-0 คูเรซซาอเร่
F 18/09/2010 ทรานส์ นาร์ว่า 5-1 คูเรซซาอเร่
F 14/08/2010 คูเรซซาอเร่ 1-4 ทรานส์ นาร์ว่า
F 12/06/2010 ทรานส์ นาร์ว่า 3-0 คูเรซซาอเร่
F 20/03/2010 คูเรซซาอเร่ 0-1 ทรานส์ นาร์ว่า
F 26/09/2009 ทรานส์ นาร์ว่า 10-0 คูเรซซาอเร่
F 29/08/2009 คูเรซซาอเร่ 0-7 ทรานส์ นาร์ว่า
F 20/06/2009 ทรานส์ นาร์ว่า 2-0 คูเรซซาอเร่
F 14/03/2009 คูเรซซาอเร่ 0-5 ทรานส์ นาร์ว่า
F 22/09/2007 คูเรซซาอเร่ 0-3 ทรานส์ นาร์ว่า
F 01/09/2007 ทรานส์ นาร์ว่า 5-0 คูเรซซาอเร่
F 29/05/2007 คูเรซซาอเร่ 0-5 ทรานส์ นาร์ว่า
F 17/03/2007 ทรานส์ นาร์ว่า 3-1 คูเรซซาอเร่
ติดต่อเรา