23rd February 1:35am (GMT-5)

เอลฟ์บอร์ก vs เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
14 15 19
สถิิติ
51 เป้าหมาย 64
8 ใบเหลือง 3
0 ใบแดง 0
เกม
04/10 เอลฟ์บอร์ก - เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
24/05 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ - เอลฟ์บอร์ก
F 14/02/2020 เอลฟ์บอร์ก 1 4-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1
F 02/11/2019 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-2 เอลฟ์บอร์ก 4
F 08/07/2019 เอลฟ์บอร์ก 3 1-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2
F 16/10/2016 เอลฟ์บอร์ก 1-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 10/07/2016 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-4 เอลฟ์บอร์ก
F 04/10/2015 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-1 เอลฟ์บอร์ก
F 20/05/2015 เอลฟ์บอร์ก 2-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 14/08/2014 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 4-1 เอลฟ์บอร์ก
F 18/05/2014 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 0-1 เอลฟ์บอร์ก
F 17/04/2014 เอลฟ์บอร์ก 1-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 29/09/2013 เอลฟ์บอร์ก 1-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 20/05/2013 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-1 เอลฟ์บอร์ก
F 18/08/2012 เอลฟ์บอร์ก 2-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 08/04/2012 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-1 เอลฟ์บอร์ก
F 29/09/2011 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-0 เอลฟ์บอร์ก
F 21/09/2011 เอลฟ์บอร์ก 3-2 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
P 16/06/2011 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ เอลฟ์บอร์ก
F 10/04/2011 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-0 เอลฟ์บอร์ก
F 18/10/2010 เอลฟ์บอร์ก 1-3 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 11/04/2010 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-1 เอลฟ์บอร์ก
F 01/11/2009 เอลฟ์บอร์ก 1-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 12/07/2009 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 3-2 เอลฟ์บอร์ก
F 04/10/2008 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-2 เอลฟ์บอร์ก
F 03/05/2008 เอลฟ์บอร์ก 1-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 25/08/2007 เอลฟ์บอร์ก 0-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 01/05/2007 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 0-1 เอลฟ์บอร์ก
F 31/03/2007 เอลฟ์บอร์ก 1-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 29/10/2006 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-1 เอลฟ์บอร์ก
F 19/08/2006 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 4-4 เอลฟ์บอร์ก
F 14/05/2006 เอลฟ์บอร์ก 0-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 17/10/2005 เอลฟ์บอร์ก 2-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 25/04/2005 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 3-0 เอลฟ์บอร์ก
F 08/08/2004 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 4-0 เอลฟ์บอร์ก
F 03/05/2004 เอลฟ์บอร์ก 1-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 28/07/2003 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-0 เอลฟ์บอร์ก
F 26/04/2003 เอลฟ์บอร์ก 0-0 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 27/10/2002 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 0-0 เอลฟ์บอร์ก
F 13/05/2002 เอลฟ์บอร์ก 0-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 23/09/2001 เอลฟ์บอร์ก 1-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 08/05/2001 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 3-0 เอลฟ์บอร์ก
F 21/10/2000 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-1 เอลฟ์บอร์ก
F 21/04/2000 เอลฟ์บอร์ก 2-3 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 30/08/1999 เอลฟ์บอร์ก 1-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 15/06/1999 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-1 เอลฟ์บอร์ก
F 31/10/1998 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 2-0 เอลฟ์บอร์ก
F 13/04/1998 เอลฟ์บอร์ก 0-1 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
F 30/07/1997 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ 1-0 เอลฟ์บอร์ก
F 23/06/1997 เอลฟ์บอร์ก 1-3 เฮลซิงบอร์ก ไอเอฟ
ติดต่อเรา