23rd January 8:55pm (GMT-5)

ฮีเรนวีน vs ฮีเรนวีน

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
13 8 10
สถิิติ
56 เป้าหมาย 62
4 ใบเหลือง 4
0 ใบแดง 0
เกม
F 14/01/2020 ฮีเรนวีน 2-3 ฮีเรนวีน
F 21/12/2019 ฮีเรนวีน 1 1-1 ฮีเรนวีน 1
F 04/08/2019 ฮีเรนวีน 1 0-4 ฮีเรนวีน 2
F 19/04/2019 ฮีเรนวีน 0-0 ฮีเรนวีน
F 16/09/2018 ฮีเรนวีน 1 3-5 ฮีเรนวีน 2
F 01/04/2018 ฮีเรนวีน 1-2 ฮีเรนวีน
F 19/08/2017 ฮีเรนวีน 1-1 ฮีเรนวีน
F 01/04/2017 ฮีเรนวีน 4-1 ฮีเรนวีน
F 23/10/2016 ฮีเรนวีน 3-1 ฮีเรนวีน
F 19/03/2016 ฮีเรนวีน 0-1 ฮีเรนวีน
F 02/10/2015 ฮีเรนวีน 2-0 ฮีเรนวีน
F 21/03/2015 ฮีเรนวีน 1-4 ฮีเรนวีน
F 29/11/2014 ฮีเรนวีน 0-1 ฮีเรนวีน
F 28/02/2014 ฮีเรนวีน 1-2 ฮีเรนวีน
F 18/08/2013 ฮีเรนวีน 2-4 ฮีเรนวีน
F 19/01/2013 ฮีเรนวีน 0-1 ฮีเรนวีน
F 28/10/2012 ฮีเรนวีน 6-3 ฮีเรนวีน
F 28/04/2012 ฮีเรนวีน 2-4 ฮีเรนวีน
F 24/09/2011 ฮีเรนวีน 1-1 ฮีเรนวีน
F 19/03/2011 ฮีเรนวีน 4-2 ฮีเรนวีน
F 06/11/2010 ฮีเรนวีน 3-2 ฮีเรนวีน
F 27/02/2010 ฮีเรนวีน 1-2 ฮีเรนวีน
F 06/12/2009 ฮีเรนวีน 3-1 ฮีเรนวีน
F 04/04/2009 ฮีเรนวีน 1-1 ฮีเรนวีน
F 12/09/2008 ฮีเรนวีน 2-2 ฮีเรนวีน
F 16/02/2008 ฮีเรนวีน 2-2 ฮีเรนวีน
F 07/10/2007 ฮีเรนวีน 9-0 ฮีเรนวีน
F 26/01/2007 ฮีเรนวีน 5-1 ฮีเรนวีน
F 15/10/2006 ฮีเรนวีน 1-0 ฮีเรนวีน
F 08/02/2006 ฮีเรนวีน 1-1 ฮีเรนวีน
F 10/09/2005 ฮีเรนวีน 1-2 ฮีเรนวีน
ติดต่อเรา