7th July 8:47am (GMT-5)

ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี vs ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
12 7 8
สถิิติ
36 เป้าหมาย 29
19 ใบเหลือง 18
0 ใบแดง 0
เกม
F 30/06/2020 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 2 1-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 2
F 06/06/2020 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 2 0-0 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 4
ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี - ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี - ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 05/01/2020 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 2 1-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 5
F 23/09/2019 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 2 3-0 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 4
F 09/02/2019 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 4 1-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 4
F 04/11/2018 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 3 2-1 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 3
F 25/12/2016 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-1 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 27/08/2016 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 0-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 26/08/2016 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 0-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 30/01/2016 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 0-1 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 29/01/2016 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 0-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 25/10/2015 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 3-1 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 14/02/2015 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-0 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 22/11/2014 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 3-2 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 10/05/2014 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 1-2 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 05/04/2014 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-1 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 30/12/2013 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 1-3 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 31/08/2013 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 2-0 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 23/02/2013 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-2 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 30/01/2013 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-2 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 26/11/2012 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 4-1 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 07/01/2012 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-1 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 21/09/2011 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 2-0 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 19/02/2011 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 0-3 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
F 30/10/2010 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 3-2 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 18/01/2010 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี 4-1 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี
F 13/09/2009 ฮาพอล เบียร์ ชีวาห์ เอฟซี 1-3 ฮาโพเอล เทล อีฟ เอฟซี
ติดต่อเรา