4th July 1:39am (GMT-5)

กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช vs เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
6 0 4
สถิิติ
24 เป้าหมาย 13
6 ใบเหลือง 8
0 ใบแดง 0
เกม
10/07 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ - กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
F 30/06/2020 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 1 4-1 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 2
เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 0-0 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช - เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
F 05/10/2019 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 1 3-0 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 3
F 26/07/2019 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 3 0-1 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 4
เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 0-0 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
F 27/01/2018 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 1-0 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
F 10/10/2017 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 2-0 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
F 18/04/2004 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 1-5 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 0-0 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
F 12/04/2004 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 2-3 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
F 21/03/2004 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 1-2 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
F 02/10/2003 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ 2-1 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช
F 29/07/2003 กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช 5-3 เเอฟซี วิล หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์
ติดต่อเรา