7th July 11:35pm (GMT-5)

เอฟเค เวนสพิน vs เอฟเค ไลพาจา

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
13 11 10
สถิิติ
43 เป้าหมาย 44
25 ใบเหลือง 31
0 ใบแดง 0
เกม
25/10 เอฟเค เวนสพิน - เอฟเค ไลพาจา
เอฟเค ไลพาจา - เอฟเค เวนสพิน
12/08 เอฟเค ไลพาจา - เอฟเค เวนสพิน
เอฟเค เวนสพิน - เอฟเค ไลพาจา
F 04/07/2020 เอฟเค เวนสพิน 1 3 2-1 เอฟเค ไลพาจา 3
เอฟเค ไลพาจา - เอฟเค เวนสพิน
เอฟเค เวนสพิน - เอฟเค ไลพาจา
F 09/11/2019 เอฟเค เวนสพิน 2 0-1 เอฟเค ไลพาจา 3
F 24/08/2019 เอฟเค ไลพาจา 4 1-2 เอฟเค เวนสพิน 3
F 20/06/2019 เอฟเค ไลพาจา 5 4-0 เอฟเค เวนสพิน 4
F 28/04/2019 เอฟเค เวนสพิน 3 1-1 เอฟเค ไลพาจา 6
F 07/10/2018 เอฟเค ไลพาจา 4 0-1 เอฟเค เวนสพิน 4
F 13/08/2018 เอฟเค เวนสพิน 1 1-0 เอฟเค ไลพาจา 2
F 06/08/2018 เอฟเค ไลพาจา 0-1 เอฟเค เวนสพิน
F 26/05/2018 เอฟเค ไลพาจา 2 1-4 เอฟเค เวนสพิน 1 3
F 15/04/2018 เอฟเค เวนสพิน 2 1-1 เอฟเค ไลพาจา 2
F 14/03/2018 เอฟเค เวนสพิน 1-7 เอฟเค ไลพาจา
F 22/10/2017 เอฟเค ไลพาจา 1-1 เอฟเค เวนสพิน
F 21/08/2017 เอฟเค เวนสพิน 0-0 เอฟเค ไลพาจา
F 16/08/2017 เอฟเค เวนสพิน 1-2 เอฟเค ไลพาจา
F 18/06/2017 เอฟเค ไลพาจา 1-0 เอฟเค เวนสพิน
F 22/04/2017 เอฟเค เวนสพิน 1-1 เอฟเค ไลพาจา
F 08/04/2017 เอฟเค เวนสพิน 3-0 เอฟเค ไลพาจา
F 07/02/2017 เอฟเค เวนสพิน 2-3 เอฟเค ไลพาจา
F 23/09/2016 เอฟเค ไลพาจา 0-0 เอฟเค เวนสพิน
F 30/07/2016 เอฟเค ไลพาจา 2-3 เอฟเค เวนสพิน
F 26/05/2016 เอฟเค เวนสพิน 2-0 เอฟเค ไลพาจา
F 09/04/2016 เอฟเค เวนสพิน 1-0 เอฟเค ไลพาจา
F 20/03/2016 เอฟเค เวนสพิน 2-2 เอฟเค ไลพาจา
F 20/02/2016 เอฟเค ไลพาจา 1-0 เอฟเค เวนสพิน
F 20/02/2016 เอฟเค เวนสพิน 0-0 เอฟเค ไลพาจา
F 03/02/2016 เอฟเค เวนสพิน 0-2 เอฟเค ไลพาจา
F 31/10/2015 เอฟเค เวนสพิน 3-1 เอฟเค ไลพาจา
F 28/08/2015 เอฟเค ไลพาจา 3-2 เอฟเค เวนสพิน
F 04/07/2015 เอฟเค เวนสพิน 3-3 เอฟเค ไลพาจา
F 10/05/2015 เอฟเค ไลพาจา 0-0 เอฟเค เวนสพิน
F 28/09/2014 เอฟเค ไลพาจา 1-1 เอฟเค เวนสพิน
F 28/07/2014 เอฟเค เวนสพิน 1-0 เอฟเค ไลพาจา
F 03/06/2014 เอฟเค ไลพาจา 2-0 เอฟเค เวนสพิน
F 12/04/2014 เอฟเค เวนสพิน 3-2 เอฟเค ไลพาจา
ติดต่อเรา