2nd June 9:27pm (GMT-5)

เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว vs เอฟเค ชคูปิ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
7 9 7
สถิิติ
19 เป้าหมาย 23
1 ใบแดง 1
18 ใบเหลือง 22
เกม
P 24/04/2020 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว - เอฟเค ชคูปิ
F 11/03/2020 เอฟเค ชคูปิ 3 1-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 4
F 09/11/2019 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1 1-0 เอฟเค ชคูปิ 2
F 30/10/2019 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 2 1-1 เอฟเค ชคูปิ 1 4
F 25/09/2019 เอฟเค ชคูปิ 4 0-0 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 3
F 14/09/2019 เอฟเค ชคูปิ 1-0 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1
F 14/04/2019 เอฟเค ชคูปิ 2 2-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1
F 17/02/2019 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 2-2 เอฟเค ชคูปิ
F 21/10/2018 เอฟเค ชคูปิ 2-0 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 12/08/2018 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 3 1-1 เอฟเค ชคูปิ 2
F 02/05/2018 เอฟเค ชคูปิ 5 1-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 4
F 11/03/2018 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1-1 เอฟเค ชคูปิ
F 05/11/2017 เอฟเค ชคูปิ 0-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 17/09/2017 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 0-1 เอฟเค ชคูปิ
F 28/05/2017 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1-0 เอฟเค ชคูปิ
F 09/04/2017 เอฟเค ชคูปิ 3-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 30/11/2016 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1-0 เอฟเค ชคูปิ
F 28/09/2016 เอฟเค ชคูปิ 1-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 20/04/2016 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1-0 เอฟเค ชคูปิ
F 13/03/2016 เอฟเค ชคูปิ 1-0 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 29/11/2015 เอฟเค ชคูปิ 0-0 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 20/09/2015 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 1-0 เอฟเค ชคูปิ
F 19/04/2014 เอฟเค ชคูปิ 4-1 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว
F 19/10/2013 เอฟเค ไซเล็ก คาโตโว 2-1 เอฟเค ชคูปิ
ติดต่อเรา