31st May 3:20am (GMT-5)

เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า vs เอฟเค เซตา โกลลูโบซี

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
15 14 17
สถิิติ
45 เป้าหมาย 50
5 ใบเหลือง 3
0 ใบแดง 0
เกม
09/07 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า - เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 30/05/2020 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
P 10/05/2020 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า - เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
P 14/03/2020 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี - เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 09/11/2019 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1 1-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 3
F 31/08/2019 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-1 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1
F 13/04/2019 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 3
F 19/02/2019 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 06/10/2018 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 11/08/2018 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 0-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 26/05/2018 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 0-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 04/04/2018 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-3 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 06/12/2017 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 0-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 30/09/2017 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 01/04/2017 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 26/11/2016 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 3-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 27/08/2016 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 19/03/2016 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-1 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 27/02/2016 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 26/09/2015 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 31/03/2015 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 3-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 29/11/2014 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 2-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 31/08/2014 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-2 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 17/05/2014 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 15/03/2014 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 05/10/2013 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 0-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 30/03/2013 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-2 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 16/03/2013 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 13/10/2012 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-3 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 09/05/2012 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-3 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 17/03/2012 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 01/10/2011 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 4-1 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 30/04/2011 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 2-2 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 27/04/2011 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-2 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 20/04/2011 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
P 13/04/2011 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า - เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 31/10/2010 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 15/08/2010 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 2-1 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 04/04/2010 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 3-2 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 13/03/2010 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 2-4 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 03/10/2009 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-1 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 30/05/2009 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 0-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 06/12/2008 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 20/09/2008 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-0 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 19/04/2008 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-2 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 16/03/2008 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 0-1 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 21/10/2007 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-2 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
F 18/04/2007 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 1-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 04/11/2006 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี 2-0 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า
F 26/08/2006 เอฟเค รูดาร์ พลเล็ฟลจ้า 1-2 เอฟเค เซตา โกลลูโบซี
ติดต่อเรา