12th July 5:01am (GMT-5)

เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา vs โอเอฟเค เพโทรวัค

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
25 18 7
สถิิติ
86 เป้าหมาย 35
11 ใบเหลือง 12
0 ใบแดง 0
เกม
F 30/06/2020 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 3 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค 2
P 02/05/2020 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา - โอเอฟเค เพโทรวัค
F 29/02/2020 โอเอฟเค เพโทรวัค 3 0-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 3
F 02/02/2020 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 26/10/2019 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1 3-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 18/08/2019 โอเอฟเค เพโทรวัค 3 0-3 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 2
F 11/05/2019 โอเอฟเค เพโทรวัค 4 0-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1
F 13/03/2019 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1 3-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 10/11/2018 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 01/09/2018 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 16/05/2018 โอเอฟเค เพโทรวัค 2-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 17/03/2018 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 25/11/2017 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 16/09/2017 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 0-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 22/04/2017 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 05/11/2016 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 5-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 13/08/2016 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 21/05/2016 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 31/10/2015 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 16/08/2015 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-2 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 22/04/2015 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 0-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 08/04/2015 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 04/04/2015 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 28/02/2015 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 0-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 21/09/2014 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 13/04/2014 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 27/11/2013 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-2 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 28/08/2013 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-3 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 06/04/2013 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 01/12/2012 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 15/09/2012 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 4-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 09/05/2012 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-4 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 24/03/2012 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 5-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 15/10/2011 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 16/04/2011 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 08/12/2010 โอเอฟเค เพโทรวัค 2-0 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 27/11/2010 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 24/11/2010 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 0-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 11/09/2010 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 4-3 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 29/05/2010 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 06/03/2010 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 30/09/2009 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 3-2 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 23/05/2009 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 6-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 07/12/2008 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 20/09/2008 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 5-1 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 10/05/2008 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 3-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 15/12/2007 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 1-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
F 15/09/2007 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 21/04/2007 โอเอฟเค เพโทรวัค 0-2 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 19/11/2006 โอเอฟเค เพโทรวัค 1-1 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา
F 09/09/2006 เอฟเค บูดัคนอสท ปอดโกริกา 3-0 โอเอฟเค เพโทรวัค
ติดต่อเรา