21st February 7:22am (GMT-5)

เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก vs แอลเอเอสเค ลินซ์

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
26 21 11
สถิิติ
93 เป้าหมาย 61
1 ใบแดง 1
13 ใบเหลือง 19
เกม
04/03 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์
F 15/02/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/02/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3 2-3 แอลเอเอสเค ลินซ์ 5
F 22/09/2019 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1 5 2-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1
F 12/05/2019 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1
F 07/04/2019 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 6
F 28/10/2018 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3 3-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1 2
F 29/07/2018 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์ 4
F 08/04/2018 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 16/12/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/10/2017 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 29/07/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 19/01/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/01/2016 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 26/10/2011 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/04/2011 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 03/04/2011 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 27/11/2010 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 11/09/2010 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 18/04/2010 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 21/02/2010 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 28/10/2009 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/08/2009 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/05/2009 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 01/03/2009 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/11/2008 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 03/08/2008 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/03/2008 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/11/2007 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 07/10/2007 แอลเอเอสเค ลินซ์ 4-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 28/07/2007 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/04/2001 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 10/11/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 23/09/2000 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 12/07/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 13/05/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 11/03/2000 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 02/10/1999 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2-4 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 17/07/1999 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 15/05/1999 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 19/03/1999 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 18/10/1998 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/08/1998 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-3 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 25/04/1998 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 19/11/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 30/08/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 23/08/1997 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 03/05/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 6-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/03/1997 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 26/10/1996 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 17/08/1996 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 30/04/1996 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 13/04/1996 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 06/10/1995 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 02/08/1995 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 05/05/1995 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 14/03/1995 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 01/10/1994 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 03/08/1994 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
ติดต่อเรา