24th September 11:20pm (GMT-5)

เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก vs แอลเอเอสเค ลินซ์

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
29 21 11
สถิิติ
100 เป้าหมาย 62
2 ใบแดง 2
20 ใบเหลือง 27
เกม
20/03 แอลเอเอสเค ลินซ์ - เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
12/12 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์
F 05/07/2020 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2 0-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1
F 14/06/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2
P 17/05/2020 แอลเอเอสเค ลินซ์ - เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
P 12/04/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์
F 05/03/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1 6 1-0 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1 4
F 15/02/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/02/2020 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3 2-3 แอลเอเอสเค ลินซ์ 5
F 22/09/2019 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1 5 2-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1
F 12/05/2019 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1
F 07/04/2019 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 6
F 28/10/2018 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3 3-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1 2
F 29/07/2018 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์ 4
F 08/04/2018 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 16/12/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/10/2017 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 29/07/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 19/01/2017 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/01/2016 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 26/10/2011 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/04/2011 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 03/04/2011 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 27/11/2010 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 11/09/2010 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 18/04/2010 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 21/02/2010 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 28/10/2009 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/08/2009 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/05/2009 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 01/03/2009 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/11/2008 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 03/08/2008 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 16/03/2008 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/11/2007 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 07/10/2007 แอลเอเอสเค ลินซ์ 4-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 28/07/2007 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 14/04/2001 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 10/11/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 23/09/2000 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 12/07/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 13/05/2000 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 11/03/2000 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 02/10/1999 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2-4 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 17/07/1999 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 15/05/1999 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 19/03/1999 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 18/10/1998 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 01/08/1998 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-3 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 25/04/1998 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-2 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 19/11/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 2-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 30/08/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 23/08/1997 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 03/05/1997 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 6-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 09/03/1997 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 26/10/1996 แอลเอเอสเค ลินซ์ 1-1 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 17/08/1996 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 30/04/1996 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 3-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 13/04/1996 แอลเอเอสเค ลินซ์ 3-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 06/10/1995 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 02/08/1995 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-1 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 05/05/1995 แอลเอเอสเค ลินซ์ 2-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
F 14/03/1995 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 0-0 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 01/10/1994 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 1-2 แอลเอเอสเค ลินซ์
F 03/08/1994 แอลเอเอสเค ลินซ์ 0-0 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก

เริ่มต้นจาก 1994 ทีม เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก และทีม แอลเอเอสเค ลินซ์ เคยเล่น 20 การแข่งขัน โดยจากทั้งหมดเป็น 29 การแข่งขันที่ชนะ ของ เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก, 21 ผลการเล่นเป็นเสมอ.

ทีมทั้งสองแข่งขัน ใน ทัวร์นาเมนต์ เป็น บุนเดสลิก้า, OFB Cup, คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์ และ อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ของการจัดอันดับ:

บุนเดสลิก้า
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - 50 คะแนน, 22 ชัยชนะ, 8 เสมอ, 2 แพ้. ประตูรวมที่ทำได้ - 110 ประตู โดยเสียประตู 34 ประตู.
แอลเอเอสเค ลินซ์ - 33 คะแนน, 20 ชัยชนะ, 4 ผลการเล่นเป็นเสมอ, 8 การแข่งขันที่แพ้. ประตูรวมที่ทำได้ - 67 ประตู โดยเสียประตู 37 ประตู.

เรื่องราวของการเผชิญหน้ากัน
LASK - เอฟซี เซลิซาบา (05.07.2020) 0:3
เอฟซี เซลิซาบา - LASK (14.06.2020) 3:1
เอฟซี เซลิซาบา - LASK (05.03.2020) 1:0
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (15.02.2020) 0:0
เอฟซี เซลิซาบา - LASK (14.02.2020) 2:3
LASK - เอฟซี เซลิซาบา (22.09.2019) 2:2
FC Salzburg - LASK (12.05.2019) 2:1
LASK - FC Salzburg (07.04.2019) 0:2
LASK - FC Salzburg (28.10.2018) 3:3
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (29.07.2018) 3:1
แอลเอเอสเค ลินซ์ - เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก (08.04.2018) 1:0
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (16.12.2017) 0:0
แอลเอเอสเค ลินซ์ - เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก (14.10.2017) 1:3
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (29.07.2017) 1:1
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (19.01.2017) 3:1
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก - แอลเอเอสเค ลินซ์ (16.01.2016) 2:1
FC Salzburg - LASK (26.10.2011) 2:1
FC Salzburg - LASK (09.04.2011) 0:1
LASK - FC Salzburg (03.04.2011) 1:1
LASK - FC Salzburg (27.11.2010) 1:2

ดูประวัติของการเผชิญหน้ากันระหว่าง เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก และ แอลเอเอสเค ลินซ์ บน fscore-th.com.

ติดต่อเรา