5th August 1:36am (GMT-5)

โกรนิงเก้น vs เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
17 5 12
สถิิติ
60 เป้าหมาย 51
7 ใบเหลือง 5
0 ใบแดง 0
เกม
30/01 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ - โกรนิงเก้น
23/12 โกรนิงเก้น - เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 01/08/2020 โกรนิงเก้น 1 1-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 3
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ - โกรนิงเก้น
F 31/08/2019 โกรนิงเก้น 2 1-2 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 1
F 19/01/2019 โกรนิงเก้น 2 3-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 1
F 21/10/2018 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 4-1 โกรนิงเก้น 2
F 27/01/2018 โกรนิงเก้น 3-3 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 04/11/2017 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 2-1 โกรนิงเก้น
F 14/01/2017 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 1-4 โกรนิงเก้น
F 24/09/2016 โกรนิงเก้น 0-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F (overtime_short) 15/05/2016 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 5-1 โกรนิงเก้น
F 12/05/2016 โกรนิงเก้น 2-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 08/05/2016 โกรนิงเก้น 2-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 19/12/2015 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 2-1 โกรนิงเก้น
F 05/02/2015 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 2-2 โกรนิงเก้น
F 17/08/2014 โกรนิงเก้น 3-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 03/05/2014 โกรนิงเก้น 3-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 09/11/2013 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 0-3 โกรนิงเก้น
F 13/04/2013 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 0-2 โกรนิงเก้น
F 02/12/2012 โกรนิงเก้น 2-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 22/01/2012 โกรนิงเก้น 2-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 15/10/2011 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 2-1 โกรนิงเก้น
F 22/05/2011 โกรนิงเก้น 2-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 19/05/2011 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 3-2 โกรนิงเก้น
F 06/03/2011 โกรนิงเก้น 1-4 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 14/11/2010 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 3-0 โกรนิงเก้น
F 06/02/2010 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 4-3 โกรนิงเก้น
F 06/11/2009 โกรนิงเก้น 4-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 15/02/2009 โกรนิงเก้น 2-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 20/09/2008 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 1-1 โกรนิงเก้น
F 02/03/2008 โกรนิงเก้น 1-2 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 22/12/2007 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 1-2 โกรนิงเก้น
F 22/12/2006 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 0-1 โกรนิงเก้น
F 10/09/2006 โกรนิงเก้น 2-1 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 04/02/2006 โกรนิงเก้น 0-0 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่
F 28/08/2005 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 2-1 โกรนิงเก้น
ติดต่อเรา