31st May 6:45am (GMT-5)

เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 vs พานดูรี ทีจี จิว

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
6 2 5
สถิิติ
19 เป้าหมาย 16
7 ใบเหลือง 7
0 ใบแดง 0
เกม
P 13/05/2020 พานดูรี ทีจี จิว - เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 09/11/2019 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 5-0 พานดูรี ทีจี จิว
F 12/10/2019 พานดูรี ทีจี จิว 4 2-1 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 3
F 16/03/2019 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 4 2-0 พานดูรี ทีจี จิว 3
F 09/09/2018 พานดูรี ทีจี จิว 5-3 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 25/09/2013 พานดูรี ทีจี จิว 4-0 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 24/05/2009 พานดูรี ทีจี จิว 0-0 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 15/11/2008 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 1-1 พานดูรี ทีจี จิว
F 24/03/2008 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 1-2 พานดูรี ทีจี จิว
F 21/09/2007 พานดูรี ทีจี จิว 0-1 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 22/04/2007 พานดูรี ทีจี จิว 1-0 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
F 29/09/2006 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 2-0 พานดูรี ทีจี จิว
F 10/03/2006 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 1-0 พานดูรี ทีจี จิว
เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920 - พานดูรี ทีจี จิว
F 06/08/2005 พานดูรี ทีจี จิว 1-2 เอฟซี ฟารุล คอนสแตนตา 1920
ติดต่อเรา