25th May 8:05am (GMT-5)

โคเปเฮเก้น vs โอเด็นซี โบลท์คลับ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
41 22 13
สถิิติ
126 เป้าหมาย 79
12 ใบเหลือง 15
0 ใบแดง 0
เกม
F 22/05/2020 โคเปเฮเก้น 2-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 16/12/2019 โคเปเฮเก้น 4 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ 5
F 14/07/2019 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2 2-3 โคเปเฮเก้น 2
F 28/04/2019 โคเปเฮเก้น 4-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1
F 07/04/2019 โอเด็นซี โบลท์คลับ 3 0-1 โคเปเฮเก้น 2
F 10/02/2019 โคเปเฮเก้น 2 6-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ 3
F 05/08/2018 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1 0-1 โคเปเฮเก้น 2
F 25/02/2018 โคเปเฮเก้น 1-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 15/10/2017 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-0 โคเปเฮเก้น
F 23/10/2016 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-3 โคเปเฮเก้น
F 10/09/2016 โคเปเฮเก้น 2-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 08/05/2016 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-1 โคเปเฮเก้น
F 06/12/2015 โคเปเฮเก้น 0-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 30/08/2015 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-0 โคเปเฮเก้น
F 25/05/2015 โคเปเฮเก้น 1-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 01/03/2015 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-0 โคเปเฮเก้น
F 31/08/2014 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-1 โคเปเฮเก้น
F 18/05/2014 โคเปเฮเก้น 3-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 09/03/2014 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-1 โคเปเฮเก้น
F 30/10/2013 โคเปเฮเก้น 4-3 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 22/09/2013 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 07/04/2013 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 03/03/2013 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-3 โคเปเฮเก้น
F 02/09/2012 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-2 โคเปเฮเก้น
F 06/05/2012 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 30/10/2011 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-3 โคเปเฮเก้น
F 23/07/2011 โคเปเฮเก้น 2-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 25/05/2011 โอเด็นซี โบลท์คลับ 3-0 โคเปเฮเก้น
F 17/10/2010 โคเปเฮเก้น 5-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 08/08/2010 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-3 โคเปเฮเก้น
F 01/04/2010 โคเปเฮเก้น 2-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 06/12/2009 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-2 โคเปเฮเก้น
F 12/09/2009 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-1 โคเปเฮเก้น
F 13/05/2009 โอเด็นซี โบลท์คลับ 3-2 โคเปเฮเก้น
F 22/03/2009 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 26/10/2008 โคเปเฮเก้น 0-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 13/04/2008 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-0 โคเปเฮเก้น
F 24/11/2007 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 25/08/2007 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-0 โคเปเฮเก้น
F 17/05/2007 โคเปเฮเก้น 1-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 15/04/2007 โคเปเฮเก้น 4-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 25/10/2006 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-0 โคเปเฮเก้น
F 13/08/2006 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 07/05/2006 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-0 โคเปเฮเก้น
F 02/10/2005 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 11/09/2005 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-2 โคเปเฮเก้น
F 19/05/2005 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 03/04/2005 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-2 โคเปเฮเก้น
F 27/10/2004 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 15/08/2004 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 05/05/2004 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-4 โคเปเฮเก้น
F 01/05/2004 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-4 โคเปเฮเก้น
F 21/04/2004 โคเปเฮเก้น 3-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 19/10/2003 โคเปเฮเก้น 2-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 02/08/2003 โคเปเฮเก้น 2-4 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 01/06/2003 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 16/03/2003 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-0 โคเปเฮเก้น
F 29/09/2002 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-1 โคเปเฮเก้น
F 07/04/2002 โคเปเฮเก้น 4-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 04/11/2001 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-1 โคเปเฮเก้น
F 09/09/2001 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 13/06/2001 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-1 โคเปเฮเก้น
F 18/03/2001 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 17/09/2000 โคเปเฮเก้น 1-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 17/04/2000 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-0 โคเปเฮเก้น
F 13/10/1999 โคเปเฮเก้น 1-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 23/08/1999 โคเปเฮเก้น 1-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 26/04/1998 โอเด็นซี โบลท์คลับ 1-2 โคเปเฮเก้น
F 02/11/1997 โคเปเฮเก้น 0-2 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 28/09/1997 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-3 โคเปเฮเก้น
F 01/06/1997 โคเปเฮเก้น 1-0 โอเด็นซี โบลท์คลับ
F 06/11/1996 โอเด็นซี โบลท์คลับ 4-1 โคเปเฮเก้น
F 15/09/1996 โอเด็นซี โบลท์คลับ 3-3 โคเปเฮเก้น
F 27/05/1996 โอเด็นซี โบลท์คลับ 2-1 โคเปเฮเก้น
F 06/10/1995 โอเด็นซี โบลท์คลับ 0-0 โคเปเฮเก้น
F 06/08/1995 โคเปเฮเก้น 2-1 โอเด็นซี โบลท์คลับ
ติดต่อเรา