7th August 5:13pm (GMT-5)

ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ vs ฮัคเค่น

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
14 6 12
สถิิติ
35 เป้าหมาย 43
13 ใบเหลือง 15
0 ใบแดง 0
เกม
ฮัคเค่น - ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
10/09 ฮัคเค่น - ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 01/08/2020 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 3 3-1 ฮัคเค่น 1
ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ - ฮัคเค่น
F 28/07/2019 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2-0 ฮัคเค่น 1
F 21/04/2019 ฮัคเค่น 5 0-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2
F (overtime_short) 16/03/2019 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1 3 2-3 ฮัคเค่น 3
F 12/08/2018 ฮัคเค่น 1 5-0 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2
F 22/07/2018 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 3 2-1 ฮัคเค่น 2
F 12/03/2018 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-0 ฮัคเค่น 2
F 22/10/2017 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-1 ฮัคเค่น
F 09/04/2017 ฮัคเค่น 0-0 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 31/10/2016 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-0 ฮัคเค่น
F 30/10/2016 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 0-0 ฮัคเค่น
F 29/05/2016 ฮัคเค่น 3-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 01/08/2015 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2-1 ฮัคเค่น
F 09/04/2015 ฮัคเค่น 1-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 28/07/2014 ฮัคเค่น 2-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 21/07/2014 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-2 ฮัคเค่น
F 18/08/2013 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-1 ฮัคเค่น
F 14/04/2013 ฮัคเค่น 4-0 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 21/09/2012 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 0-3 ฮัคเค่น
F 20/05/2012 ฮัคเค่น 1-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 21/08/2011 ฮัคเค่น 2-0 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 26/06/2011 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-0 ฮัคเค่น
F 31/07/2010 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 0-3 ฮัคเค่น
F 14/03/2010 ฮัคเค่น 2-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 19/10/2009 ฮัคเค่น 2-1 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 26/05/2009 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 1-0 ฮัคเค่น
F 22/10/2006 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2-1 ฮัคเค่น
F 20/07/2006 ฮัคเค่น 0-2 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 25/09/2005 ฮัคเค่น 1-0 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
F 11/04/2005 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2-1 ฮัคเค่น
F 05/08/2001 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ 2-1 ฮัคเค่น
F 18/06/2001 ฮัคเค่น 1-2 ยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ
ติดต่อเรา