9th July 7:56am (GMT-5)

เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี vs กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
11 6 7
สถิิติ
27 เป้าหมาย 19
16 ใบเหลือง 8
0 ใบแดง 0
เกม
F 09/11/2019 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 3-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 26/08/2019 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1 0-0 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 2
F 29/06/2019 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 4 0-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1
F 14/04/2019 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2 0-0 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 2
F 28/11/2018 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 2 1-0 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1
F 23/09/2018 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2 1-2 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 3
F 04/08/2018 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 1 1-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1
F 03/06/2018 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 1 2 1-2 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 01/04/2018 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 0-1 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 28/11/2015 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2-1 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 19/08/2015 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1-2 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 17/06/2015 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 0-0 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 29/04/2015 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 1-0 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 15/03/2015 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 0-2 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 25/10/2014 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1-0 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 17/09/2014 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 0-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 18/05/2014 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 0-2 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 13/04/2014 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 4-0 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 25/11/2012 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 1-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 03/10/2012 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1-1 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 18/08/2012 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 1-2 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
F 28/05/2012 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 2-1 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 30/10/2011 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี 1-0 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้
F 01/05/2011 กวังกจู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2-1 เดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี
ติดต่อเรา