10th December 11:09am (GMT-5)

โคเวนทรี ซิตี้ vs มิลตัน คีนส์ ดอนส์

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
14 10 7
สถิิติ
43 เป้าหมาย 32
2 ใบเหลือง 10
0 ใบแดง 0
เกม
11/01 โคเวนทรี ซิตี้ - มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 03/12/2019 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1 3 2-0 โคเวนทรี ซิตี้ 2
F 19/10/2019 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 6 0-0 โคเวนทรี ซิตี้
F 27/01/2018 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1 0-1 โคเวนทรี ซิตี้
F 18/03/2017 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1-0 โคเวนทรี ซิตี้
F 26/11/2016 โคเวนทรี ซิตี้ 1-2 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 28/02/2015 โคเวนทรี ซิตี้ 2-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 23/08/2014 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 0-0 โคเวนทรี ซิตี้
F 05/04/2014 โคเวนทรี ซิตี้ 1-2 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 30/11/2013 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1-3 โคเวนทรี ซิตี้
F 29/12/2012 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2-3 โคเวนทรี ซิตี้
F 02/10/2012 โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 21/02/2004 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 0-3 โคเวนทรี ซิตี้
F 15/10/2003 โคเวนทรี ซิตี้ 1-0 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 08/03/2003 โคเวนทรี ซิตี้ 2-2 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 21/09/2002 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 0-1 โคเวนทรี ซิตี้
F 01/12/2001 โคเวนทรี ซิตี้ 3-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 24/10/2001 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 0-1 โคเวนทรี ซิตี้
F 15/01/2000 โคเวนทรี ซิตี้ 2-0 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 14/08/1999 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1-1 โคเวนทรี ซิตี้
F 01/05/1999 โคเวนทรี ซิตี้ 2-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 05/12/1998 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2-1 โคเวนทรี ซิตี้
F 29/04/1998 โคเวนทรี ซิตี้ 0-0 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 01/11/1997 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1-2 โคเวนทรี ซิตี้
F 03/03/1997 โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 16/11/1996 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2-2 โคเวนทรี ซิตี้
F 27/04/1996 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 0-2 โคเวนทรี ซิตี้
F 25/11/1995 โคเวนทรี ซิตี้ 3-3 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 10/12/1994 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 2-0 โคเวนทรี ซิตี้
F 20/08/1994 โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 02/04/1994 โคเวนทรี ซิตี้ 1-2 มิลตัน คีนส์ ดอนส์
F 26/12/1993 มิลตัน คีนส์ ดอนส์ 1-2 โคเวนทรี ซิตี้
ติดต่อเรา