31st May 5:50am (GMT-5)

บี 93 โคเพนเฮเก้น vs เอชไอเค เฮลเลรุป

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
11 5 8
สถิิติ
40 เป้าหมาย 35
1 ใบแดง 1
11 ใบเหลือง 10
เกม
F 09/11/2019 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1 1-1 เอชไอเค เฮลเลรุป 1
F 09/08/2019 เอชไอเค เฮลเลรุป 2 1-1 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1 2
F 05/06/2019 เอชไอเค เฮลเลรุป 1 0-3 บี 93 โคเพนเฮเก้น 2
F 23/03/2019 เอชไอเค เฮลเลรุป 1 0-3 บี 93 โคเพนเฮเก้น 2
F 29/09/2018 บี 93 โคเพนเฮเก้น 3 0-2 เอชไอเค เฮลเลรุป 3
F 09/06/2018 เอชไอเค เฮลเลรุป 3 2-1 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1
F 21/04/2018 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1-3 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 08/10/2016 บี 93 โคเพนเฮเก้น 4-2 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 10/09/2016 เอชไอเค เฮลเลรุป 0-2 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 18/04/2015 เอชไอเค เฮลเลรุป 1-2 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 20/08/2014 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1-1 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 23/05/2012 เอชไอเค เฮลเลรุป 2-0 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 22/10/2011 บี 93 โคเพนเฮเก้น 0-3 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 06/05/2011 เอชไอเค เฮลเลรุป 1-1 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 30/10/2010 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1-2 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 01/04/2010 บี 93 โคเพนเฮเก้น 1-1 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 29/08/2009 เอชไอเค เฮลเลรุป 1-3 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 28/05/2009 บี 93 โคเพนเฮเก้น 3-0 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 18/10/2008 เอชไอเค เฮลเลรุป 0-1 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 05/06/2005 บี 93 โคเพนเฮเก้น 0-5 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 28/08/2004 เอชไอเค เฮลเลรุป 3-0 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 03/09/2003 เอชไอเค เฮลเลรุป 1-4 บี 93 โคเพนเฮเก้น
F 27/04/2003 บี 93 โคเพนเฮเก้น 4-2 เอชไอเค เฮลเลรุป
F 11/08/2002 เอชไอเค เฮลเลรุป 1-3 บี 93 โคเพนเฮเก้น
ติดต่อเรา