19th January 4:02pm (GMT-5)

Arsenal team vs Napoli team

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
35 15 28
สถิิติ
359 เป้าหมาย 328
0 ใบเหลือง 0
0 ใบแดง 0
เกม
F 16/01/2020 Arsenal team 1-3 Napoli team
F 13/01/2020 Napoli team 6-4 Arsenal team
F 30/12/2019 Napoli team 3-6 Arsenal team
F 27/12/2019 Arsenal team 3-7 Napoli team
F 26/12/2019 Napoli team 3-4 Arsenal team
F 23/12/2019 Napoli team 6-4 Arsenal team
F 20/12/2019 Napoli team 3-6 Arsenal team
F 19/12/2019 Arsenal team 4-4 Napoli team
F 18/12/2019 Arsenal team 3-7 Napoli team
F 17/12/2019 Napoli team 4-2 Arsenal team
F 12/12/2019 Napoli team 5-5 Arsenal team
F 09/12/2019 Arsenal team 4-1 Napoli team
F 06/12/2019 Arsenal team 2-5 Napoli team
F 03/12/2019 Napoli team 7-7 Arsenal team
F 02/12/2019 Napoli team 6-5 Arsenal team
F 29/11/2019 Napoli team 2-2 Arsenal team
F 28/11/2019 Napoli team 8-7 Arsenal team
F 27/11/2019 Arsenal team 5-5 Napoli team
F 20/11/2019 Napoli team 5-6 Arsenal team
F 19/11/2019 Napoli team 1-2 Arsenal team
F 18/11/2019 Arsenal team 6-2 Napoli team
F 15/11/2019 Arsenal team 6-5 Napoli team
F 14/11/2019 Napoli team 6-6 Arsenal team
F 11/11/2019 Napoli team 3-5 Arsenal team
F 08/11/2019 Napoli team 7-6 Arsenal team
F 06/11/2019 Arsenal team 3-3 Napoli team
F 05/11/2019 Napoli team 5-3 Arsenal team
F 04/11/2019 Arsenal team 6-5 Napoli team
F 31/10/2019 Napoli team 7-8 Arsenal team
F 30/10/2019 Napoli team 5-3 Arsenal team
F 28/10/2019 Arsenal team 4-3 Napoli team
F 25/10/2019 Arsenal team 8-5 Napoli team
F 24/10/2019 Arsenal team 2-3 Napoli team
F 23/10/2019 Napoli team 1-4 Arsenal team
F 21/10/2019 Arsenal team 4-1 Napoli team
F 17/10/2019 Napoli team 6-7 Arsenal team
F 16/10/2019 Napoli team 5-4 Arsenal team
F 11/10/2019 Arsenal team 3-1 Napoli team
F 09/10/2019 Arsenal team 3-4 Napoli team
F 07/10/2019 Arsenal team 4-3 Napoli team
F 04/10/2019 Arsenal team 6-2 Napoli team
F 02/10/2019 Napoli team 9-8 Arsenal team
F 01/10/2019 Napoli team 6-3 Arsenal team
F 30/09/2019 Napoli team 7-9 Arsenal team
F 27/09/2019 Arsenal team 1-4 Napoli team
F 26/09/2019 Napoli team 6-6 Arsenal team
F 25/09/2019 Arsenal team 12-4 Napoli team
F 24/09/2019 Napoli team 8-4 Arsenal team
F 23/09/2019 Arsenal team 7-9 Napoli team
F 20/09/2019 Arsenal team 4-9 Napoli team
F 19/09/2019 Napoli team 2-2 Arsenal team
F 18/09/2019 Arsenal team 2-2 Napoli team
F 16/09/2019 Napoli team 5-5 Arsenal team
F 13/09/2019 Arsenal team 4-3 Napoli team
F 12/09/2019 Arsenal team 4-3 Napoli team
F 11/09/2019 Napoli team 4-6 Arsenal team
F 10/09/2019 Napoli team 5-3 Arsenal team
F 09/09/2019 Arsenal team 6-2 Napoli team
F 06/09/2019 Napoli team 2-7 Arsenal team
F 05/09/2019 Arsenal team 4-3 Napoli team
F 04/09/2019 Napoli team 2-2 Arsenal team
F 03/09/2019 Arsenal team 4-6 Napoli team
F 02/09/2019 Napoli team 5-0 Arsenal team
F 30/08/2019 Arsenal team 11-4 Napoli team
F 29/08/2019 Napoli team 2-2 Arsenal team
F 28/08/2019 Arsenal team 0-5 Napoli team
F 27/08/2019 Napoli team 5-9 Arsenal team
F 26/08/2019 Arsenal team 9-4 Napoli team
F 23/08/2019 Napoli team 0-2 Arsenal team
F 22/08/2019 Arsenal team 1-1 Napoli team
F 21/08/2019 Napoli team 3-10 Arsenal team
F 20/08/2019 Napoli team 1-6 Arsenal team
F 19/08/2019 Arsenal team 9-4 Napoli team
F 16/08/2019 Arsenal team 5-6 Napoli team
F 15/08/2019 Napoli team 7-2 Arsenal team
F 14/08/2019 Arsenal team 0-0 Napoli team
F 13/08/2019 Napoli team 1-4 Arsenal team
F 12/08/2019 Napoli team 6-3 Arsenal team
ติดต่อเรา