10th August 5:30pm (GMT-5)

อาริส vs สโกดา ซานติ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
20 9 7
สถิิติ
46 เป้าหมาย 25
18 ใบเหลือง 18
0 ใบแดง 0
เกม
F 23/01/2020 อาริส 3 1-0 สโกดา ซานติ 4
F 14/01/2020 อาริส 2 2-1 สโกดา ซานติ 3
F 08/01/2020 สโกดา ซานติ 2 0-1 อาริส 1
F 07/01/2020 สโกดา ซานติ 0-0 อาริส
F 20/10/2019 สโกดา ซานติ 3 0-1 อาริส 3
F 05/05/2019 อาริส 2 7-2 สโกดา ซานติ 2
F 31/01/2019 สโกดา ซานติ 4 0-1 อาริส 7
P 23/12/2018 สโกดา ซานติ - อาริส
F 11/08/2018 สโกดา ซานติ 0-1 อาริส
F 01/02/2014 อาริส 1-1 สโกดา ซานติ
F 23/09/2013 สโกดา ซานติ 2-0 อาริส
F 21/04/2013 สโกดา ซานติ 0-0 อาริส
F 16/12/2012 อาริส 0-0 สโกดา ซานติ
F 05/02/2012 สโกดา ซานติ 0-2 อาริส
F 02/10/2011 อาริส 0-0 สโกดา ซานติ
F 13/05/2011 อาริส 2-1 สโกดา ซานติ
F 17/04/2011 สโกดา ซานติ 1-2 อาริส
F 19/12/2010 อาริส 0-2 สโกดา ซานติ
F 17/02/2010 อาริส 3-0 สโกดา ซานติ
F 10/02/2010 สโกดา ซานติ 1-1 อาริส
F 31/01/2010 สโกดา ซานติ 2-1 อาริส
F 26/09/2009 อาริส 1-0 สโกดา ซานติ
F 14/03/2009 อาริส 0-1 สโกดา ซานติ
F 23/11/2008 สโกดา ซานติ 1-1 อาริส
F 30/03/2008 สโกดา ซานติ 0-2 อาริส
F 20/03/2008 อาริส 1-0 สโกดา ซานติ
F 27/02/2008 สโกดา ซานติ 0-0 อาริส
F 15/12/2007 อาริส 2-0 สโกดา ซานติ
F 04/02/2007 อาริส 1-0 สโกดา ซานติ
F 24/09/2006 สโกดา ซานติ 1-1 อาริส
F 27/04/2005 สโกดา ซานติ 0-2 อาริส
F 13/04/2005 อาริส 1-2 สโกดา ซานติ
F 22/01/2005 อาริส 2-1 สโกดา ซานติ
F 18/09/2004 สโกดา ซานติ 3-1 อาริส
F 01/02/2004 สโกดา ซานติ 1-0 อาริส
F 20/09/2003 อาริส 3-2 สโกดา ซานติ
F 01/03/2003 สโกดา ซานติ 0-2 อาริส
ติดต่อเรา