7th August 6:14am (GMT-5)

แอเบอร์ดีน vs เรนเจอส์

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
12 23 51
สถิิติ
72 เป้าหมาย 158
3 ใบแดง 2
40 ใบเหลือง 25
เกม
09/01 แอเบอร์ดีน - เรนเจอส์
21/11 เรนเจอส์ - แอเบอร์ดีน
F 01/08/2020 แอเบอร์ดีน 1 1 0-1 เรนเจอส์
F 01/02/2020 เรนเจอส์ 3 0-0 แอเบอร์ดีน 4
F 04/12/2019 แอเบอร์ดีน 2 2-2 เรนเจอส์ 2
F 28/09/2019 เรนเจอส์ 5-0 แอเบอร์ดีน 3
F 28/04/2019 เรนเจอส์ 1 2-0 แอเบอร์ดีน 1 3
F 12/03/2019 เรนเจอส์ 3 0-2 แอเบอร์ดีน 8
F 03/03/2019 แอเบอร์ดีน 4 1-1 เรนเจอส์ 1
F 06/02/2019 แอเบอร์ดีน 1 2 2-4 เรนเจอส์ 1 2
F 05/12/2018 เรนเจอส์ 3 0-1 แอเบอร์ดีน 2
F 28/10/2018 แอเบอร์ดีน 4 1-0 เรนเจอส์ 2
F 05/08/2018 แอเบอร์ดีน 3 1-1 เรนเจอส์ 1 2
F 08/05/2018 แอเบอร์ดีน 4 1-1 เรนเจอส์ 6
F 24/01/2018 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 03/12/2017 แอเบอร์ดีน 1-2 เรนเจอส์
F 29/11/2017 เรนเจอส์ 3-0 แอเบอร์ดีน
F 17/05/2017 เรนเจอส์ 1-2 แอเบอร์ดีน
F 09/04/2017 แอเบอร์ดีน 0-3 เรนเจอส์
F 03/12/2016 เรนเจอส์ 2-1 แอเบอร์ดีน
F 25/09/2016 แอเบอร์ดีน 2-1 เรนเจอส์
F 21/01/2012 เรนเจอส์ 1-1 แอเบอร์ดีน
F 29/10/2011 แอเบอร์ดีน 1-2 เรนเจอส์
F 28/08/2011 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 13/04/2011 แอเบอร์ดีน 0-1 เรนเจอส์
F 13/11/2010 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 26/09/2010 แอเบอร์ดีน 2-3 เรนเจอส์
F 07/04/2010 เรนเจอส์ 3-1 แอเบอร์ดีน
P 24/03/2010 เรนเจอส์ - แอเบอร์ดีน
F 28/11/2009 แอเบอร์ดีน 1-0 เรนเจอส์
F 26/09/2009 เรนเจอส์ 0-0 แอเบอร์ดีน
F 16/05/2009 เรนเจอส์ 2-1 แอเบอร์ดีน
F 24/01/2009 แอเบอร์ดีน 0-0 เรนเจอส์
F 22/11/2008 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 23/08/2008 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 22/05/2008 แอเบอร์ดีน 2-0 เรนเจอส์
F 01/03/2008 เรนเจอส์ 3-1 แอเบอร์ดีน
F 23/12/2007 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 23/09/2007 เรนเจอส์ 3-0 แอเบอร์ดีน
F 20/05/2007 แอเบอร์ดีน 2-0 เรนเจอส์
F 17/03/2007 เรนเจอส์ 3-0 แอเบอร์ดีน
F 23/12/2006 แอเบอร์ดีน 1-2 เรนเจอส์
F 01/10/2006 เรนเจอส์ 1-0 แอเบอร์ดีน
F 15/04/2006 เรนเจอส์ 1-1 แอเบอร์ดีน
F 08/02/2006 แอเบอร์ดีน 2-0 เรนเจอส์
F 05/11/2005 เรนเจอส์ 0-0 แอเบอร์ดีน
F 14/08/2005 แอเบอร์ดีน 3-2 เรนเจอส์
F 01/05/2005 แอเบอร์ดีน 1-3 เรนเจอส์
F 23/01/2005 แอเบอร์ดีน 1-2 เรนเจอส์
F 31/10/2004 เรนเจอส์ 5-0 แอเบอร์ดีน
F 22/09/2004 แอเบอร์ดีน 0-2 เรนเจอส์
F 07/08/2004 แอเบอร์ดีน 0-0 เรนเจอส์
F 14/02/2004 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 22/11/2003 เรนเจอส์ 3-0 แอเบอร์ดีน
F 16/08/2003 แอเบอร์ดีน 2-3 เรนเจอส์
F 01/02/2003 เรนเจอส์ 2-1 แอเบอร์ดีน
F 16/11/2002 แอเบอร์ดีน 2-2 เรนเจอส์
F 25/08/2002 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 27/04/2002 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 19/01/2002 แอเบอร์ดีน 0-1 เรนเจอส์
F 04/11/2001 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 28/07/2001 แอเบอร์ดีน 0-3 เรนเจอส์
F 31/01/2001 เรนเจอส์ 1-0 แอเบอร์ดีน
F 13/12/2000 เรนเจอส์ 3-1 แอเบอร์ดีน
F 12/11/2000 แอเบอร์ดีน 1-2 เรนเจอส์
F 01/04/2000 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 22/01/2000 เรนเจอส์ 5-0 แอเบอร์ดีน
F 30/10/1999 แอเบอร์ดีน 1-5 เรนเจอส์
F 11/09/1999 เรนเจอส์ 3-0 แอเบอร์ดีน
F 25/04/1999 เรนเจอส์ 3-1 แอเบอร์ดีน
F 30/01/1999 แอเบอร์ดีน 2-4 เรนเจอส์
F 14/11/1998 เรนเจอส์ 2-1 แอเบอร์ดีน
F 23/09/1998 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 19/04/1998 แอเบอร์ดีน 1-0 เรนเจอส์
F 10/01/1998 เรนเจอส์ 2-0 แอเบอร์ดีน
F 15/11/1997 แอเบอร์ดีน 1-1 เรนเจอส์
F 13/09/1997 เรนเจอส์ 3-3 แอเบอร์ดีน
F 01/03/1997 แอเบอร์ดีน 2-2 เรนเจอส์
F 12/01/1997 เรนเจอส์ 4-0 แอเบอร์ดีน
F 01/12/1996 แอเบอร์ดีน 0-3 เรนเจอส์
F 19/10/1996 เรนเจอส์ 2-2 แอเบอร์ดีน
F 28/04/1996 เรนเจอส์ 3-1 แอเบอร์ดีน
F 25/02/1996 แอเบอร์ดีน 0-1 เรนเจอส์
F 11/11/1995 เรนเจอส์ 1-1 แอเบอร์ดีน
F 07/10/1995 แอเบอร์ดีน 0-1 เรนเจอส์
F 08/04/1995 เรนเจอส์ 3-2 แอเบอร์ดีน
F 12/02/1995 แอเบอร์ดีน 2-0 เรนเจอส์
F 25/11/1994 เรนเจอส์ 1-0 แอเบอร์ดีน
F 24/09/1994 แอเบอร์ดีน 2-2 เรนเจอส์
ติดต่อเรา