7th July 1:06am (GMT-5)

ออร์ฮัส ฟรีเมด vs บาร์เบรินด์ ไอเอฟ

ผลการแข่งขันที่พบกัน
จำนวนครั้งที่ชนะ จำนวนครั้งที่เสมอ จำนวนครั้งที่ชนะ
7 7 12
สถิิติ
30 เป้าหมาย 33
1 ใบแดง 1
8 ใบเหลือง 9
เกม
F 09/11/2019 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2 4-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1 1
F 17/08/2019 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1 1-0 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 06/08/2019 ออร์ฮัส ฟรีเมด 1 4 2-3 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 4
F 05/06/2019 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2 1-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 3
F 20/10/2018 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2-0 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 25/08/2018 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1-1 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 29/10/2016 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 3-1 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 02/09/2016 ออร์ฮัส ฟรีเมด 0-3 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 10/10/2015 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1-0 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 15/08/2015 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2-4 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 26/04/2014 ออร์ฮัส ฟรีเมด 0-0 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 03/08/2013 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 0-0 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 05/06/2013 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 2-1 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 06/10/2012 ออร์ฮัส ฟรีเมด 0-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 23/05/2012 ออร์ฮัส ฟรีเมด 4-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 22/10/2011 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1-2 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 07/05/2011 ออร์ฮัส ฟรีเมด 1-0 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 20/11/2010 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 2-2 ออร์ฮัส ฟรีเมด
P 30/10/2010 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ - ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 10/08/2010 ออร์ฮัส ฟรีเมด 1-2 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 23/09/2009 ออร์ฮัส ฟรีเมด 0-0 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 04/04/2009 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2-2 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 30/08/2008 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 0-2 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 02/06/2007 ออร์ฮัส ฟรีเมด 0-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 12/08/2006 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1-0 ออร์ฮัส ฟรีเมด
F 30/04/2005 ออร์ฮัส ฟรีเมด 2-1 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ
F 19/04/2005 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ 1-0 ออร์ฮัส ฟรีเมด
P 30/10/2004 บาร์เบรินด์ ไอเอฟ - ออร์ฮัส ฟรีเมด
ติดต่อเรา