4th July 9:11pm (GMT-5)

Merseyside - Red Munich 30.06.2020

Merseyside

15 - 14

Red Munich

1st Half
13:33' เป้าหมาย Merseyside
0:42' เป้าหมาย Merseyside
1:46' เป้าหมาย Merseyside
2:49' เป้าหมาย Merseyside
3:29' เป้าหมาย Merseyside


7:07' เป้าหมาย Merseyside
8:37' เป้าหมาย Merseyside

11:21' เป้าหมาย Merseyside


14:32' เป้าหมาย Merseyside
5:25' เป้าหมาย Red Munich
7:28' เป้าหมาย Red Munich
10:55' เป้าหมาย Red Munich
13:12' เป้าหมาย Red Munich

4:31' เป้าหมาย Red Munich
6:10' เป้าหมาย Red Munich


8:07' เป้าหมาย Red Munich

12:47' เป้าหมาย Red Munich
13:30' เป้าหมาย Red Munich

2nd Half

15:45' เป้าหมาย Merseyside

18:52' เป้าหมาย Merseyside

22:42' เป้าหมาย Merseyside

23:48' เป้าหมาย Merseyside
25:25' เป้าหมาย Merseyside

26:52' เป้าหมาย Merseyside

29:15' เป้าหมาย Merseyside
16:50' เป้าหมาย Merseyside
16:21' เป้าหมาย Merseyside
18:21' เป้าหมาย Merseyside
19:57' เป้าหมาย Merseyside
21:45' เป้าหมาย Merseyside

22:57' เป้าหมาย Merseyside

28:54' เป้าหมาย Merseyside

15:09' เป้าหมาย Red Munich

17:37' เป้าหมาย Red Munich

18:27' เป้าหมาย Red Munich

23:02' เป้าหมาย Red Munich


25:40' เป้าหมาย Red Munich

27:17' เป้าหมาย Red Munich


21:16' เป้าหมาย Red Munich

24:21' เป้าหมาย Red Munich
25:57' เป้าหมาย Red Munich
25:31' เป้าหมาย Red Munich
26:14' เป้าหมาย Red Munich
27:40' เป้าหมาย Red Munich

29:04' เป้าหมาย Red Munich
ภาพรวม
15 ผลคะแนน 14
0` เป้าหมาย 0 — 1
19` เป้าหมาย 1 — 1
8` เป้าหมาย 2 — 1
9` เป้าหมาย 3 — 1
9` เป้าหมาย 3 — 2
12` เป้าหมาย 4 — 2
13` เป้าหมาย 4 — 3
14` เป้าหมาย 4 — 4
15` เป้าหมาย 5 — 4
17` เป้าหมาย 6 — 4
17` เป้าหมาย 7 — 4
20` เป้าหมาย 8 — 4
5` เป้าหมาย 8 — 5
22` เป้าหมาย 9 — 5
22` เป้าหมาย 9 — 6
23` เป้าหมาย 10 — 6
25` เป้าหมาย 10 — 7
26` เป้าหมาย 10 — 8
26` เป้าหมาย 10 — 9
27` เป้าหมาย 10 — 10
28` เป้าหมาย 10 — 11
29` เป้าหมาย 11 — 11
7` เป้าหมาย 11 — 12
4` เป้าหมาย 12 — 12
0` เป้าหมาย 12 — 13
19` เป้าหมาย 12 — 14
6` เป้าหมาย 12 — 15
8` เป้าหมาย 12 — 16
11` เป้าหมาย 12 — 17
14` เป้าหมาย 12 — 18
14` เป้าหมาย 13 — 18
16` เป้าหมาย 13 — 19
16` เป้าหมาย 14 — 19
18` เป้าหมาย 14 — 20
19` เป้าหมาย 15 — 20
23` เป้าหมาย 16 — 20
3` เป้าหมาย 17 — 20
24` เป้าหมาย 17 — 21
24` เป้าหมาย 18 — 21
26` เป้าหมาย 19 — 21
26` เป้าหมาย 19 — 22
27` เป้าหมาย 20 — 22
28` เป้าหมาย 20 — 23
30` เป้าหมาย 21 — 23
1` เป้าหมาย 22 — 23
2` เป้าหมาย 23 — 23
30` เป้าหมาย 23 — 24

การพบกันของ Merseyside และ คู่แข่งจาก Red Munich มีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ ทัวร์นาเมนต์ ของ เนชันนัลลีก.
เวลาของเกม: 30.06.2020 01:30

สถิติของการเผชิญหน้าครั้งก่อนหน้า ระหว่างทีม Merseyside และทีม Red Munich:
การพบกัน ของ Merseyside และ Red Munich ใน 03.07.2020 สิ้นสุด ด้วยสกอร์ :.
การพบกัน ของ Red Munich และ Merseyside ใน 01.07.2020 สิ้นสุด ด้วยสกอร์ 15:8.
การพบกัน ของ Red Munich และ Merseyside ใน 01.07.2020 จบลง ด้วยสกอร์ :.
การเผชิญหน้า ของ Red Munich และ Merseyside ใน 29.06.2020 จบลง ด้วยสกอร์ 8:9.
การพบกัน ของ Merseyside และ Red Munich ใน 25.06.2020 สิ้นสุด ด้วยสกอร์ 7:8.

สถิติของทีม:
ทีม: Merseyside


ทีม: Red Munich

ติดตาม ผลของแมตช์ Merseyside - Red Munich. ฟุตบอล ออนไลน์ กำหนดการแข่งขันของ เนชันนัลลีก บน fscore-th.com

ติดต่อเรา